Nina Eriksson

Kortisoniresistentti colitis ulcerosa

22.05.2017

Kysyjällä on haavainen paksusuolen tulehdus ja hän kysyy, kuinka yleistä on, että kortisonilla ei saada suolta rauhoittumaan ja mikä on seuraava vaihtoehto? Kortisonilla tarkoitan tässä systeemisesti vaikuttavaa lääkettä (esim. prednisoni) enkä ns. suoliselektiivisiä valmisteita (esim. budesonidi).

On vaikea antaa tarkkaa vastausta siihen, kuinka yleistä kortisonille reagoimattomuus on, koska tutkimusasetelmat ovat hyvin erilaisia. Luvut vaihtelevat 10:stä muutamaan kymmeneen prosenttiin.

Mikäli haavainen paksusuolen tulehdus ei reagoi suun kautta otettavalle kortisonille, on pohdittava, onko kokonaislääkitys, 5-ASA mukaan lukien, optimoitu annosmäärien, lääkityksen keston ja valmistemuotojen suhteen ja onko potilas käyttänyt lääkitystä ohjeiden mukaan. Lisäksi on varmistettava, että kyse on yksin haavaisesta paksusuolen tulehduksesta eikä mukana ole sekoittavana tekijänä esim. ärtyvän paksusuolen oireyhtymä, mikrobi-infektio (mm. clostridium difficile- tai jokin muu bakteeri tai cytomegalovirus). Taudin vaikeusaste ja potilaan kokonaistilanne määräävät etenemisen.  Vaihtoehtoja ovat tiopuriinit (atsatiopriini ja merkaptopuriini), joiden vaste saavutetaan vasta viikkojen kuluessa ja biologiset lääkkeet (TNF-alfa salpaaja ja vedolitsumabi). Vaikeassa, sairaalahoitoa vaativassa taudissa, siirrytään suonensisäisesti annettavaan kortisoniin. Tässä vaiheessa viimeistään aloitetaan kuitenkin myös jo muu suolta rauhoittava ja jatkossa pidempään käytettävä lääkitys, joka riippuu potilaasta kokonaisuutena (ikä, muut sairaudet, muut lääkitykset jne.), taudin vaikeudesta ja kestosta sekä aiemmin käytetyistä lääkkeistä. Suomessa käytettäviä lääkkeitä ovat aluksi usein suonensisäinen TNF-alfa salpaaja, kunnes usein samanaikaisesti aloitettu tiopuriinilääkitys alkaa vaikuttaa tai syklosporiini, jonka kanssa myös käytetään tiopuriineja. Jos nämä eivät tehoa, voidaan harkiten kokeilla myös joitain muita, harvemmin käytettyjä biologisia ja immunosuppressiivisia lääkkeitä.

Jos lääkkeillä ei saada tautia rauhoittumaan ja pysymään rauhallisena tai lääkkeet aiheuttavat haittavaikutuksia tai potilaan tilanne heikkenee, hoidetaan tauti paksusuolen poistoleikkauksella.