Pauliina Molander

Vaikuttaako ohutsuolen Crohnin tauti ohutsuolessa vapautuvien lääkkeiden imeytymiseen?

14.03.2016

Kysyjällä on lääkityksenä masennustilojen ja ahdistuneisuuden hoitoon käytetty lääke.

Ohutsuoli on elimistön osa, jossa ravintoaineiden ja lääkeaineiden imeytyminen pääasiallisesti tapahtuu. Useat suun kautta otettavat lääkevalmisteet vapauttavat lääkeaineen mahalaukussa: ensin lääkevalmiste hajoaa ja sen jälkeen lääkeaine liukenee. Liuennut lääkeaine imeytyy useimmiten ohutsuolessa. Enterovalmisteissa käytetyt apuaineet suojaavat lääkevalmistetta mahalaukussa, ja sellaiset lääkevalmisteet vapauttavat lääkeaineen vasta ohutsuolessa. On teoreettisesti mahdollista, että suolen liian nopea tyhjeneminen tai aktiivi tulehdus suolessa johtaa siihen, että lääkeaine ei ehdi imeytyä toivotulla tavalla ja sen vaikutus jää toivottua heikommaksi. Tavanomaista nopeamman ohutsuolen läpikulkuajan vaikutusta masennustilojen ja ahdistuneisuuden hoitoon käytetyn duloksetiinin imeytymiseen ei tiettävästi ole tutkittu. Crohnin tautia sairastavilla potilailla todetaan kuitenkin tavanomaista enemmän raudan, vitamiinien ja kivennäis- ja hivenaineiden puutostiloja. Esimerkiksi D-vitamiinin imeytymisen on osoitettu olevan keskimäärin 30 % heikompaa Crohnin tautia sairastavilla potilailla kuin henkilöillä ilman Crohnin tautia. Tämän tiedon perusteella voisi ajatella, että myös lääkeaineiden imeytyminen saattaa olla osalla Crohnin tautia sairastavilla potilailla tavanomaista heikompaa.