Reunapaikka

IBD-rekisterin oirepäiväkirjasovelluksen pilottihanke käynnistyi

29.03.2022

Uuden IBD-oirepäiväkirjasovelluksen pilottihanke käynnistyi Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella. Sovelluksen avulla IBD-potilas tuottaa itsenäisesti tietoa terveydestään ja hyvinvoinnistaan sekä omaan, että terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Käytännössä niin, että potilas kirjaa oireensa sovellukseen, josta tiedot koetuista oireista siirtyvät sairaalaan hoitavalle henkilökunnalle ja ovat myös potilaan itsensä seurattavissa.

Pilottihankkeessa on mukana IBD-potilaita Tampereen yliopistollisen keskussairaala TAYSin alueelta. Potilaan IBD-oirepäiväkirjasovellus toimii linkkinä potilaan ja sairaalan välillä. Sovelluksen kautta potilaan raportoimaa tietoa oireista hyödynnetään hoidon laadun parantamiseksi. Tavoitteena on saada parempia hoitotuloksia ja tukea potilaan aktiivisuutta hyvinvoinnin edistämisessä.

Sovellus mahdollistaa potilaan raportoimien oireiden tehokkaamman hyödyntämisen IBD:n hoidossa

IBD-oirepäiväkirjan avulla potilas voi itse seurata vointinsa kehitystä viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. Päivittäiset merkinnät oirepäiväkirjaan ovat potilaan etu terveydenhuollon ammattilaisten käytännön hoitotyössä, sillä se tuo lähes reaaliaikaista systemaattisuutta oireiden seurantaan.

Potilaan sovellukseen kirjaamien oiretietojen avulla hoitohenkilökunta pystyy etänä seuraamaan potilaan vointia. Kontaktitapaamisia voidaan näin kohdentaa täsmällisemmin. Hyvinvoiva potilas välttyy turhilta sairaalakäynneiltä ja taudin pahenemisvaiheessa oleva potilas osataan kutsua vastaanotolle ripeämmin.

Tieto potilaan raportoimista oireista siirtyy sovelluksesta suoraan sairaalan IBD-rekisteriin terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön sen sijaan että tieto olisi vain sovelluksessa potilaan omassa puhelimessa. Myös potilas näkee sovelluksen kautta IBD-rekisterin hoidonseurantatietojaan. Kahteen suuntaan virtaava tieto ja potilaan digitaaliset palvelut ovat tulevaisuuden terveydenhuollon kulmakiviä.

IBD-oirepäiväkirjasovelluksen toteuttavat yhteistyössä TAYS, Takeda ja BCB Medical. Sovelluksen sisällön on suunnitellut TAYS. BCB Medical vastaa sovelluksen teknisestä toteutuksesta.

 

 

C-ANPROM/FI/IBDD/0233   03/2022