Reunapaikka

Olotila-kyselyn tulokset

03.05.2019

Takeda toteutti kyselyn 1.11.2018 – 1.3.2019 Olotila-sovelluksessa. Kyselyllä kartoitettiin vastaajien omaseurantatottumuksia sekä tyytyväisyyttä ja kehitysehdotuksia Olotila-sovelluksen toimintaan. Kyselyyn osallistui 197 vastaajaa.

Ohessa muutamia poimintoja tutkimustuloksista, voit katsoa myös Olotilan käyttäjäkyselyiden tulokset kokonaisuudessaan.

Olotilasovelluksen käyttöaktiivisuus

Miksi suosittelisit Olotilasovellusta

Olotilasovelluksen suurimmat hyödyt käyttäjien mielstä

99 % Olotilan käyttäjistä suosittelee sovellusta

 

Saimme paljon arvokasta tietoa Olotila-sovellusta käyttävien omaseurantatottumuksista sekä toiveista että haasteista siihen liittyen. Saamamme palaute auttaa meitä kehittämään Olotila-sovellusta edelleen. Tämä helpottaa myös IBD:tä sairastavien kommunikointia hoitohenkilökunnan kanssa. Kiitos siis kaikille vastanneille!