Reunapaikka

Tervetuloa vastaamaan ja vaikuttamaan!

17.01.2020

 

Crohn ja Colitis ry toteuttaa yhteistyössä Takedan kanssa kyselytutkimuksen, jonka avulla kerätään tietoa Crohnin tautia ja/tai Crohnin tautiin liittyvien perianaalifisteleitä sairastavien hoidosta ja elämänlaadusta sekä selvitetään sairauteen liittyvän tiedonsaannin ja tuen toteutumista. Kyselyn tulokset julkaistaan keväällä 2020.

Kyselyyn vastataan nimettömänä, ja vastaaminen vie noin 5-10 minuuttia. Kyselyyn vastaamalla autat lisäämään terveydenhuollon henkilöstön, lääketeollisuuden ja yhteiskunnan ymmärrystä Crohnin taudin ja Crohnin perianaalifistelitaudin vaikutuksesta elämänlaatuun. Jokainen vastaus antaa arvokasta tietoa ja auttaa edistämään Crohnin tautia sairastavien hyvinvointia!

Vastaa kyselyyn