Katso kaikki kirjoittajat...

Lapsihaaveet ja IBD

Kysyjän mies sairastaa haavaista paksusuolentulehdusta (Colitis ulcerosa), johon hänellä on lääkitys. Kysyjällä itsellään ei ole IBD-sairautta. Pariskunta toivoo lasta, ja heitä mietityttää miehen IBD-lääkitys. Tällä palstalla on käsitelty raskautta ja IBD:tä esimerkiksi 1.10.2021 ja 31.5.2021 julkaistuissa kirjoituksissa. Kun perheenlisäystä aloitetaan suunnittelemaan, on IBD-lääkityksestä aina keskusteltava hoitavan lääkärin kanssa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa IBD-lääkityksen käyttäjä…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 9. joulukuun 2021

Haavaisen paksusuolen hoito ja seuranta

Kysyjällä on ollut haavainen paksusuolen tulehdus yli 20 vuoden ajan. Lääkityksenä sairauteen hänellä on ollut 5-ASA- ja kortisonivalmiste. Kysyjää mietityttää tähystystutkimus haavaisessa paksusuolen tulehduksessa. Haavaisen paksusuolen hoito tähtää oireiden rauhoittamiseen, uusien tulehdusvaiheiden ehkäisemiseen ja potilaan elämänlaadun parantamiseen. Potilaalle sopivan hoidon valinta tapahtuu aina yhteistyössä potilaan ja häntä hoitavan lääkärin välillä. Tavallisesti haavaista paksusuolentulehdusta hoidetaan 5-ASA-valmisteilla….

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 25. marraskuun 2021

Colitis ulcerosan lääkehoito PSC-potilaalla

Kysyjää mietityttää Colitis ulcerosan eli haavaisen paksusuolen tulehduksen lääkehoito, kun liitännäissairautena on myös primaari sklerosoiva kolangiitti (PSC) eli krooninen, tulehduksellinen sappitiesairaus. PSC on krooninen, sappiteitä hitaasti ahtauttava sairaus. Suurimmalla osalla PSC:ta sairastavista on liitännäissairautena haavainen paksusuolentulehdus, pienemmässä määrin myös Crohnin tauti. PSC:ta sairastavilla potilailla IBD voi olla vähäoireinen. PSC:ta sairastavien IBD-potilaiden suolistotulehdus hoidetaan samojen periaatteiden…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 23. marraskuun 2021

Colitis ulcerosan eli haavaisen paksusuolentulehduksen periytyvyys

IBD-sairaudet eli tulehdukselliset suolistosairaudet ovat monitekijäinen tautiryhmä.  Sekä haavainen paksusuolitulehdus (Colitis ulcerosa) että Crohnin tauti ovat erityisesti länsimaissa esiintyvä sairausryhmä. Haavaisen paksusuolitulehduksen ilmaantuvuuden eli uusien tautitapausten määrän on raportoitu Euroopassa olevan 12,7 tapausta 100 000 potilasvuotta kohti. Crohnin taudissa ilmaantuvuus on 24,3 tapausta 100 000 potilasvuotta kohti. Haavaista paksusuolentulehdusta esiintyy 0,5 prosentilla eurooppalaisesta väestöstä. Crohnin…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 10. marraskuun 2021

Keskenmenonriski ja IBD

Kysyjä pohtii IBD-sairauden aiheuttamaa raskauden keskenmenoriskiä. Tiedetään, että aktiivinen IBD heikentää mahdollisuutta tulla raskaaksi1. Siksi IBD-potilaan on hyvä tehdä hyvissä ajoin perheensuunnittelua, joka mahdollistaa turvallisen raskausajan. Äskettäin julkaistussa kyselytutkimuksessa selvitettiin lapsettomuuden esiintyvyyttä ja IBD:hen liittyviä huolia naisilla, jotka sairastavat IBD:tä. Tutkimuksessa havaittiin, että yli 35-vuotiailla IBD:tä sairastavilla naisilla lapsettomuus oli todennäköisempää IBD:tä sairastamattomiin verrattuna. Sen…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 1. lokakuun 2021

Peräsuolen ahtauma

Kysyjä kertoo sairastavansa Crohnin tautia. Hänellä on lisäksi todettu peräsuolen kaventuma/ahtauma, ja ulostaminen on hänestä vaikeaa. Crohnin tauti voi sijaita missä tahansa osassa maha-suolikanavaa: yleisesti ohutsuolen loppuosassa ja paksusuolessa, mutta myös peräsuolessa. Pitkäkestoinen tulehdus voi aiheuttaa tulehduskäytävien eli fistelien muodostumisen peräsuolta ympäröivään kudokseen. Lisäksi pitkäkestoisessa tulehduksessa peräsuolen seinämä fibrotisoituu, jolloin peräaukko ahtautuu vaikeuttaen peräsuolen toimintaa….

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 1. lokakuun 2021

Matala ferritiiniarvo IBD-potilaalla

Kysyjällä on ollut tulehduksellinen suolistosairaus aktiivisena kolmen vuoden ajan. Kysyjä kertoo matalasta ferritiiniarvosta ja uupumuksesta, joka haittaa merkittävästi hänen elämäänsä. Suun kautta otetuista pitkistä rautakuureista huolimatta ferritiiniarvo ei ole noussut. Anemia ja sen oireet, kuten väsymys, päänsärky, sydämen tiheälyöntisyys (takykardia), huimaus ja hengästyminen heikentävät potilaiden elämänlaatua, työkykyä ja kognitiivista toimintakykyä. Olemme käsitelleet ferritiiniarvoja tällä palstalla…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 30. syyskuun 2021

Ruokavalio Crohnin taudissa

Kysyjällä on todettu muutama kuukausi sitten Crohnin tauti. Ongelmana on ruokailujen jälkeen ilmaantuva vatsakipu ja turvottelu. Kysyjällä esiintyy lisäksi oksentelua. Tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyy erityyppisiä suolisto-oireita kuten vatsakipua, tihentynyttä suolentoimintaa ja ripulityyppistä ulostetta, jossa mukana on limaa/verta. Usein oireet lievittyvät tai väistyvät kokonaan, kun tauti on saatu remissioon (tulehdus on sammunut). Tulehduksen akuutissa vaiheessa voidaan joutua…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 27. syyskuun 2021

Peräsuolen ahtauma

Kysyjä kertoo sairastavansa Crohnin tautia. Hänellä on lisäksi todettu peräsuolen kaventuma/ahtauma, ja ulostaminen on hänestä vaikeaa. Crohnin tauti voi sijaita missä tahansa osassa maha-suolikanavaa: yleisesti ohutsuolen loppuosassa ja paksusuolessa, mutta myös peräsuolessa. Pitkäkestoinen tulehdus voi aiheuttaa tulehduskäytävien eli fistelien muodostumisen peräsuolta ympäröivään kudokseen. Lisäksi pitkäkestoisessa tulehduksessa peräsuolen seinämä fibrotisoituu, jolloin peräaukko ahtautuu vaikeuttaen peräsuolen toimintaa….

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 25. syyskuun 2021

Krooninen, tulehduksellinen sappitiesairaus

Kysyjän lapsella on diagnosoitu IBD ja PSC (primaari sklerosoiva kolangiitti). Tämä huolestuttaa potilasta ja hänen läheisiään. PSC on maksan krooninen tulehduksellinen sappitiesairaus, johon liittyy myös sappiteiden fibrotisoitumista. Suurimmalla osalla PSC:tä sairastavista on taustalla tulehduksellinen suolistosairaus (IBD) 1.  IBD, jossa liitännäissairautena on PSC, on yleensä vähäoireinen ja ilmenee usein nuorella iällä. PSC-potilaat kuuluvat vaativan erikoissairaanhoidon (yliopisto-…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 24. syyskuun 2021

Lihavuusleikkaus ja IBD

Kysyjä on yrittänyt etsiä tietoa siitä, kuinka suolistosairaudet ja mahdollinen lihavuusleikkaus toimivat yhdessä: Vähentääkö leikkaus potilaan suolistoon liittyviä oireita, vai voiko suolistosairaus olla esteenä leikkaukselle? Lihavuusleikkauksien tarve on lisääntynyt kaikkialla länsimaissa vuosi vuodelta, myös Suomessa. Leikkausmuotoina Suomessa käytetään yleensä kahta eri vaihtoehtoa. Mahalaukun kavennusleikkauksessa (”sleeve”) poistetaan iso osa mahalaukkua, jolloin mahalaukun tilavuus pienenee noin 1-2…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 26. elokuun 2021

Ferritiini ja F-Calpro

Kysyjällä on proktiitti eli peräsuolentulehdus, ja häntä askarruttaa hänen ferritiinitasonsa. Lisäksi mietityttää, pitäisikö hänen mittauttaa F-Calpro eli kalprotektiiniarvonsa samalla. Ferritiiniarvoa käytetään yhtenä mittarina henkilön rautavarastojen riittävyyttä arvioitaessa. Kyseistä seikkaa on käsitelty aiemmin tällä palstalla, suosittelen tutustumaan niihin. Ulosteen kalprotektiini on neutrofiili-nimisten tulehdussolujen erittämä valkuaisaine (eli proteiini). Yleisesti voidaan ajatella, että mitä enemmän suolessa on tulehdussoluja…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 25. elokuun 2021

Kortisonilääkkeen vaikutus

Kysyjällä on Crohnin tauti ja hänelle on tehty leikkauksia. Nyt leikkaushaavan saumakohdassa on arpikudosta ja tulehdusta. Kysyjälle on aloitettu kortisonilääkitys, ja häntä mietityttää milloin lääkkeen vaikutus alkaa. Kortikosteroidivalmisteiden vaikutusajoissa on vaihtelua. Osassa valmisteita vaikutus voi alkaa jo muutamassa päivässä, ja joidenkin valmisteiden kanssa vaste tulee kokemuksen mukaan hieman hitaammin. Kortikosteroidikuurin tulee myös olla riittävän pitkä,…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 1. heinäkuun 2021

Rokotus kortisonikuurin aikana

Kysyjällä on kortisonikuuri päällä CU:n proktiittiin ja koronarokotteen otto lähestyy. Akuutin ja aktivoituneen IBD:n hoitoon käytettävän kortikosteroidin tiedetään vaimentavan immunologista vastetta. Näin tapahtuu myös otettaessa rokotteita eri taudinaiheuttajia vastaan. Tällöin rokotteen aiheuttama vasta-aineiden muodostus voi jäädä vaimeammaksi kuin mikä se olisi ilman kortikosteroidilääkitystä. IBD:n hoitoon käytettävistä lääkkeistä eniten vasta-aineiden muodostumista vaimentaa metotreksaatti. COVID-19-rokotteiden immunogeenisyyttä (rokotteen…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 30. kesäkuun 2021

J-pussi ja anaaliseksi

Kysyjää arveluttaa anaaliseksin harrastaminen J-pussi-leikkauksen jälkeen. Anaaliseksiä on aiemmin käsitelty tällä sivulla vastauksissa 7.9.2018, 3.4.2019 ja 17.5.2019. Yleensä peräsuoli ja peräsuolen sulkijalihas ovat joustavaa kudosta, jota penis ei pysty rikkomaan. Vaara voi olla silloin, jos käytössä on seksileluja tai muita kehoon kuulumattomia apuvälineitä. Tilanne on toinen, jos peräsuolen alueelle on tehty kirurginen toimenpide, kuten J-pussi-leikkaus….

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 30. kesäkuun 2021

Ohentaako mesalatsiini verta?

Mesalatsiini on aminosalisylaatti, eli yksi 5-ASA-valmisteista. Niiden teho perustuu paikalliseen, tulehdusta lievittävään vaikutukseen. Tarkka vaikutusmekanismi ei ole tiedossa, mutta todennäköisesti kyseessä on monitekijäinen, immunosuppressiivinen sekä anti-inflammatorinen eli tulehdusta estävä vaikutus. 5-ASA valmisteisiin kuuluvat myös sulfasalatsiini ja olsalatsiini, jotka molemmat vapauttavat mesalatsiinia aktivoituessaan suolistossa. Yleisimpiä mesalatsiinivalmisteiden haittavaikutuksia ovat vatsakivut, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, päänsärky ja ihottuma. Pienellä…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 2. kesäkuun 2021

IBD ja SSRI-lääkitys

Kysyjää mietityttää IBD:n ja masennuslääkkeiden mahdollinen yhteys toisiinsa. Markkinoilla on useita eri lääkevaihtoehtoja masennuksen hoitoon. Kyseisten lääkkeiden yhteyttä IBD:n syntyyn ei ole tutkittu. IBD on globaalisti merkittävä krooninen sairausryhmä. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että IBD:n esiintyvyys lisääntyy länsimaisen elämäntyylin omaksuneissa maissa (1). IBD voi lisätä riskiä sairastua masennukseen. Sairauden ilmaantuminen nuorelle vaiheessa, jossa pitäisi nauttia…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 1. kesäkuun 2021

Merkaptopuriini ja raskaus

Kysyjä on sairastanut haavaista koliittia (Colitis Ulcerosa) 10 vuotta ja lääkitykseen on lisätty merkaptopuriini-lääke. Tiopuriinivalmisteista (atsatiopriini, merkaptopuriini) on kertynyt pitkäaikaista kokemusta IBD:n hoidossa. Huonossa hoitotasapainossa oleva suolistotulehdus voi olla suurempi riski potilaan ja sikiön hyvinvoinnille kuin tiopuriinilääkityksen käyttö raskauden aikana. Lääkityksen aikana tulisi käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää, ja sen käyttöä jatkaa vähintään kolme kuukautta hoidon lopettamisen…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 31. toukokuun 2021

Pneumokokkirokote

Pneumokokkirokotetta suositellaan kaikille puolustuskykyä heikentävää lääkitystä saaville. IBD:n hoitoon voidaan käyttää useita potilaan immuunipuolustukseen vaikuttavia lääkkeitä. Tarkoituksena on vaimentaa potilaan omaa immuunipuolustusta, jolloin suoliston limakalvolla on mahdollisuus toipua ja pysyä kunnossa. Tällaisia lääkeitä ovat muun muassa kortikosteroidit, tiopuriinilääkkeet (atsatiopriini, merkaptopuriini), metotreksaatti ja biologiset lääkkeet. Pneumokokkirokote on tärkeä ennaltaehkäisevä hoito muun muassa keuhkokuumetta vastaan. Streptococcus pneumoniae…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 19. toukokuun 2021

Crohnin tauti ja ulostusongelmat

Kysyjällä on Crohnin tauti, johon lääkityksenä 5-ASA ja kortikosteroidi. Nyt potilaalle ilmaantunut uutena oireena limaa peräsuolesta ja ilmavaivoja. Lisäksi suolisto ääntelee, turvotusta ja alavatsakipua. Oireet ovat aamupainotteisia. IBD:n oireet ovat hyvin vaihtelevia. Yleensä oireena on veri-/vesiripuli, tihentynyt ulostamisen tarve ja vatsakivut. Oireet saadaan yleensä lääkityksellä hyvin kuriin. Jos lääkityksellä olevassa IBD:ssa tapahtuu oireiden muutos tai…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 14. huhtikuun 2021

Mikroskooppisen koliitin hoito

Kysyjällä on mikroskooppikoliitti eli mikroskooppinen paksusuolitulehdus, joka voi aiheuttaa potilailla muun muassa kroonista ripulia, vatsan turvotusta, ilmavaivoja ja laihtumista. Mikroskooppisen koliitin hoito on oireenmukaista ja hoitoon kuuluu ruokavaliohoidon toteuttaminen samoin kuin IBD:ssä. Kuidut voivat auttaa lievittämään oireita. Lisäksi potilaan ripulia voidaan hoitaa loperamidivalmisteella. Mikäli oireenmukainen hoito ei riitä, potilaalle voidaan aloittaa muu lääkehoito. Kysyjällä on…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 9. huhtikuun 2021

Atsatiopriinilääkitys

Kysyjää askarruttaa kuinka kauan aloitettua atsatiopriinivalmistetta käytetään. Kysyjällä on vuodesta 2018 lähtien ollut kyseinen lääkitys käytössä haavaiseen koliittiin (Colitis Ulcerosa). Kun potilaalla todetaan haavainen koliitti, tällöin tyypillisesti aloitetaan akuuttia tulehdusta sammuttamaan kortikosteroidilääkitys ja saman aikaisesti yleensä peruslääkityksenä 5-ASA-valmiste (mesalatsiini, olsalatsiini, sulfasalatsiini). Tapauskohtaisesti voidaan aloittaa jo tässä vaiheessa tiopuriinivalmiste (atsatiopriini, 6-merkaptopuriini), erityisesti jos kyseessä on vaikea-asteinen…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 30. maaliskuun 2021

CU ja immunosuppressantit

Kysyjällä on haavaiseen paksusuolentulehdukseen mesalatsiinilääkitys. Nyt kysyjää mietityttää, ovatko mesalatsiinia sisältävät valmisteet immunosuppressantteja. Immunosuppressantit ovat lääkeaineita, jotka vaimentavat potilaan immuunipuolustusta. Mesalatsiinivalmisteet eivät ole yleisesti potilaan immuunipuolustusta vaimentavia eli immunosuppressiivisia lääkkeitä. Niiden vaikutus perustuu suolen limakalvolla tapahtuvaan tulehduksen estoon. Immunosuppressiivisia lääkeaineita ovat muun muassa kortikosteroidit, biologiset lääkkeet, atsatiopriini, merkaptopuriini ja metotreksaatti.

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 15. maaliskuun 2021

Lääkkeetön seuranta

Kysyjällä on Crohnin tauti, jonka pahenemisvaiheen hoidossa kysyjällä on ollut kuuriluontoinen kortisonikuuri. Kuurin aikana kalprotektiiniarvo F-Calpro on laskenut tasolta 600 tasolle 300. Nyt päädytty seuraamaan tilannetta. Potilaan oirekuva on vaihteleva. Yleisesti mikäli IBD:n löydökset ovat vähäiset eikä ole viitettä esimerkiksi Crohnin taudin vaikeasta muodosta (ahtautumien muodostuminen, tulehduskäytävien muodostuminen) voidaan toisinaan kortikosteroidikuurin jälkeen jäädä seuraamaan tilannetta…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 12. maaliskuun 2021

Sappihapporipuli ja IBD

Kysyjältä on aikoinaan poistettu sappirakko sappikiven takia. Tämän jälkeen ilmaantui ripuli, johon hän on käyttänyt sappihappoja sitovaa lääkettä. Kysyjä kokeillut erilaisia ruokavalioita ja on käyttänyt myös kuituvalmisteita ripulin hoitoon. Ainoastaan sappihappoja sitova lääke on auttanut. Myöhemmin kysyjällä on vuonna 2020 todettu välimuotoinen koliitti. Koliitti ollut aktiivinen ja tarvinnut kortikosteroidikuureja säännöllisen koliittilääkityksen lisäksi. Nyt kysyjällä on…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 12. helmikuun 2021

Proktiitti ja kivut yhdynnässä

Kysyjällä on proktiitti, johon on käytössä mesalatsiinivalmiste. Oireita esiintyy muutaman kerran vuodessa. Nyt hänelle on esiintynyt yhdyntöjen yhteydessä puukkomaista, syvällä tuntuvaa kipua. Kipu kestää hetken. Selkeää yhteyttä IBD:n oireisen vaiheen ja kipujen välillä ei ole. Yhdyntäkivun eli  dyspareunian taustalla voi olla useita syitä. Kipu jaetaan pinnalliseen ja syvään kipuun. Pinnallisen kivun taustalla voi olla muun…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 21. tammikuun 2021

Happosalpaajat ja koliitti

Kysyjällä on ollut refluksitautiin käytössä mahalaukun suolahapon eritystä salpaava lääkitys (PPI-lääkitys) 5 vuotta. 2 vuotta sitten hänellä todettiin peräsuolen tulehdus (proktiitti). Kysyjää askarruttaa, onko PPI-lääkkeiden käyttö aiheuttanut bakteerikannan muutosta paksusuolessa ja mahdollisesti altistanut peräsuolen tulehdukselle. Mahalaukun suolahapon eritystä estävät protonipumpun salpaaja lääkitykset aiheuttavat sen, että mahalaukun normaalisti hapan ympäristö muuttuu pH-neutraaliksi. Tällöin suolahapon vaikutus ohutsuolessa…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 9. tammikuun 2021

Paksusuolen liman tuotto

Kysyjällä on poistettu paksusuoli ja tehty ohutsuoliavanne. Nyt ulostamisentarve on lisääntynyt päivittäiseksi ja uloste on vihertävää. Paksusuolen yksi tärkeimmistä tehtävistä on poistaa ulostemassasta vesi elimistön hyväksikäytettäväksi. Normaalisti ohutsuolesta erittyy jopa 2000 ml löysää suolensisältöä paksusuoleen. Paksusuolessa tuosta määrästä poistetaan vesi niin että ulostettavan paksusuolen sisällön määrä on noin 200 ml. Eli kun paksusuoli poistetaan, niin…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 8. tammikuun 2021

Niveljäykkyys IBD-potilaalla

Kysymyksessä potilas, jolla on todettu haavainen koliitti ja liitännäissairautena PSC (primaari sklerosoiva sappitietulehdus). Potilaalla on esiintynyt niveljäykkyyttä. IBD:n suolen ulkoisena ilmentymänä voi esiintyä nivelsärkyä. Tässä tilanteessa nivelien rustopinnoille ei ilmaannu vaurioita, mutta nivelissä esiintyy liikekipua. Syy, mikä aiheuttaa nivelkipuja IBD-potilaalle, on epäselvä. Geneettisellä perimällä voi olla vaikutusta, esimerkiksi HLA-B27 geenin omaavilla IBD-potilailla esiintyy risti-suoliluunivelen tulehdusta…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 4. tammikuun 2021

Kortisoni

Kysyjällä on tuore colitis ulcerosa ja tähän aloitettu suun kautta otettava kortikosteroidikuuri. Suolisto-oireet lievenivät nopeasti, mutta kortikosteroidilääkityksestä seurasi ylävatsaoireita, närästystä, pahoinvointia ja iltaa kohden lisääntyvää vatsan turvottelua. Nyt annoksen laskiessa myös verta on tullut peräsuolesta. Kortikosteroideja käytetään silloin kun tarkoituksena on nopeasti sammuttaa suolen limakalvolla oleva tulehdusprosessi ja antaa tilaa limakalvon paranemiselle. Lääkitys aloitetaan yleensä…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 27. joulukuun 2020

IBD ja kortisoni

Tulehduksellisten suolistosairauksien lääkehoitoon kuuluu olennaisena osana glukokortikoidivalmisteiden (kortikosteroidien) käyttö. Kyseisiä lääkkeitä käytetään, kun halutaan nopeasti sammuttaa suoliston limakalvolla oleva tulehdus. Edellä mainitut lääkkeet estävät tulehdusta lukuisilla eri mekanismeilla, tärkeimpänä tulehdussoluissa muodostuvien sytokiinien synteesin esto. Olennaista kortikosteroidilääkitystä aloitettaessa on varmistaa, että lääkitys on riittävän pitkä, jotta limakalvolla oleva tulehdus on varmasti sammunut ja limakalvon epiteeli on…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 23. joulukuun 2020

Crohnin tauti ja suolistosyöpä

Kysyjällä on ollut paksusuolen Crohnin tauti 3 vuotta, joka on pysynyt remissiossa 5-ASA-lääkityksellä. Huolena on mahdollinen syövän riski. Ennen nykyisiä lääkkeitä kortikosteroidien käytöstä lähtien IBD:hen liittyi huomattava paksusuolen syövän riski. Uudet lääkkeet ja erityisesti uusi hoitostrategia, missä pyritään potilaan oireettomuuden sijaan tulehduksen sammuttamiseen suoliston limakalvolta, on tiputtanut tuota syövän riskiä huomattavasti. Valitettavasti ei ole tarkkaa…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 22. joulukuun 2020

IBD, anemia ja kivut

Kysyjällä on löydetty 2016 haavainen paksusuolentulehdus. Kysyjällä hemoglobiini laski ja ulosteessa oli verta, mutta tähystyksissä ei löydetty syytä verenvuodolle.  Myöhemmin kysyjällä on ollut myös erityyppisiä kipuja eri puolille kehoa ja nyt alkaa usko loppumaan. Kysyjä haluaa tietää mistä oireet johtuvat. Jos IBD:n toteamisen ja hoidon jälkeen potilaalla esiintyy anemiaa eli hemoglobiiniarvot ovat matalat, tulee muut…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 7. lokakuun 2020

J-pussiitin hoito

Kysyjälle on tehty IBD:n vuoksi J-pussi. Ongelmana ovat toistuvat J-pussin tulehdukset, joita on ollut viimeisen puolen vuoden aikana kolme kertaa. Vaikean haavaisen koliitin hoitovaihtoehtona on paksusuolen poisto. Leikkauksen yhteydessä ohutsuolesta tehdään säiliö (J-pussi), joka yhdistetään peräaukkoon. Näin uloste tulee luonnollista kehon aukkoa pitkin, vaikkakin yleensä aiempaa tiheämmin ja löysempänä. Toisaalta kyseisellä toimenpiteellä vältetään avanteen teko….

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 23. syyskuun 2020

Ferritiinipitoisuus IBD:ssä

Kysyjää mietityttää pitääkö suolistosairaalla olla ferritiiniarvo yli 100 µg/l. Ferritiini on proteiini, jonka tehtävänä on varastoida rautaa. Sitä esiintyy erityisesti maksassa, mutta myös muissa kudoksissa. Veren plasmasta mitatun ferritiinin määrä kuvastaa rautavarastojen määrää, joten mittausta käytetään yleensä raudanpuutteen toteamiseksi. Ferritiinin mittauksessa on useita virhelähteitä, jotka vaikeuttavat sen tulkintaa kliinisessä työssä eikä sitä saa yksin käyttää…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 10. heinäkuun 2020

Peräsuolen oireilu

Kysyjälle on tehty useita peräsuolen alueelle kohdistuvia toimenpiteitä, kuten rektoseelen korjausleikkaus (emätin pullistuu peräsuoleen päin), suolen lyhennys ja peräpukamien hirttäminen. Viestissä ei ole mainintaa mahdollisesta kroonisesta tulehdussairaudesta. Paksusuolta voidaan poistaa osittain, esimerkiksi vaikean umpipussitaudin hoitona tai paikallisen muutoksen (ahtauma, kasvain tms.) poistamiseksi. Peräsuoleen kohdistuvat toimenpiteet voivat aiheuttaa pitkäkestoisia oireita peräsuolen toimintaan. Peräsuolen kutina/kirvely on yleinen…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 8. heinäkuun 2020

J-pussi ja syöpä

Vaikean paksusuolentulehduksen viimeisenä hoitovaihtoehtona käytetään paksusuolen kirurgista poistoa ja ohutsuolesta muokattua säiliötä eli ns. J-pussia. Tällöin ulostaminen tapahtuu luonnollista ruumiinaukkoa käyttäen, eikä ulkoisia avanteita tarvita. Ohutsuolen limakalvoa ei ole tarkoitettu ulosteen varastointikäyttöön, kun taas peräsuolen limakalvot ovat. Tästä voi seurata J-pussin limakalvon tulehdus, joka on yleensä pitkäkestoinen. Ohutsuolisäiliön tulehdus on yleisin pitkäaikaiskomplikaatio. Tutkimuksien mukaan siitä…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 7. heinäkuun 2020

Mikroskooppinen koliitti

IBD:hen sisältyvät Crohnin tauti, haavainen paksusuolitulehdus (Colitis ulcerosa) ja peräsuolen tulehdus (proktiitti). Lisäksi paksusuolen limakalvoa voi vaurioittaa mikroskooppinen koliitti, jonka yleisimmät muodot ovat kollageenikoliitti ja lymfosyyttikoliitti. Jos mikroskooppinen koliitti on rajuoireinen, voidaan tähystystutkimuksessa todeta tulehdusmuutoksia limakalvoilla ja koepalojen muutokset saattavat viitata IBD:hen. Kun lääkityksellä tulehdus on saatu rauhoittumaan, niin kontrollitähystyksessä otetuissa koepaloissa todetaankin mikroskooppiseen koliittiin…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 6. heinäkuun 2020

Peräaukon ja peräsuolen tulehdus

Kysyjällä on Crohnin tauti, jossa on tulehdusmuutoksia peräsuolessa ja peräaukossa. IBD:n yksi ilmenemismuoto on peräsuolen ja peräaukon tulehdus. Tällöin peräsuolen limakalvo tulehtuu ja usein myös peräaukon seutu sairastuu. Oireena on yleensä verta ulosteen joukossa. Verta voi tippua myös suoraan wc-pyttyyn ja tulla paperiin pyyhkiessä. Lisäksi oireena voi esiintyä jatkuvaa ulostamisen pakon tunnetta ja ulosteen pidätyskyvyttömyyttä,…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 14. toukokuun 2020

IBD ja loperamidi

Kysyjällä on IBD ja hänelle on epäselvää, voiko akuutissa vaiheessa käyttää loperamidi-valmisteita. Loperamidia sisältävät valmisteet (kauppanimeltään Imodium®, Imocur®, Lopex®, Lopacut®) vaikuttavat suolen seinämän lihaksistoon hidastaen suolen liikettä (peristaltiikka), jolloin ruokasulan läpikulkuaika suolistossa pidentyy. Lisäksi loperamidi lisää peräaukon supistajalihaksen tonusta, jonka seurauksena ulostamispakko ja mahdollinen ulosteenpidätyskyvyttömyys vähenevät. Lääkkeellä hoidetaan vain oireita, eli se ei vaikuta itse…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 13. toukokuun 2020

IBD, nuuska ja nuori

Nuuskan käyttö nuorison keskuudessa on lisääntynyt sekä tytöillä että pojilla. Tänä päivänä nuuskaa käyttäviä nuoria on jo enemmän kuin tupakoivia nuoria. Suomalaisille lääketieteen opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vastaajista 12,3 % nuuskasi ja vain 4,5 % poltti tupakkaa. Miehet nuuskasivat naisia enemmän (1). Vuonna 2015 suomalaisnuorten yleisin syy nuuskan käyttöön oli halu kokeilla jotain uutta, mikä…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 7. toukokuun 2020

IBD ja kortisoni

Kysyjä on tällä hetkellä tutkimuksissa IBD-epäilyn vuoksi. Ulosteen kalprotektiinirvo (F-Calpro) on ollut aiemmin 6 000 laskien vajaassa kahdessa kuukaudessa tasolle 105. Potilaan kohdalla on pohdittu mahdollisen kortikosteroidikuurin aloittamista. Ulosteen kalprotektiini on yleisesti käytössä oleva merkkiaine, jolla pyritään löytämään suolisto-oireisten joukosta ne ihmiset, joilla on mahdollinen IBD. Valikoidussa populaatiossa se toimii hyvin. Riskinä on kuitenkin se,…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 5. toukokuun 2020

Oireettoman vaiheen seuranta IBD:ssa

Kysyjällä on ollut noin 20 vuoden ajan IBD, joka on ollut rauhallinen ja kysyjän mukaan remissiossa. Yleisesti IBD:n hoitoon kuuluu säännöllisesti toteutettavat seurannat, johon kuuluvat myös tähystystutkimukset. Jos tulehdus on koko paksusuolen alueella, on kahdeksan vuoden sairastamisen jälkeen suositeltavaa tehdä tähystystutkimuksia 1-3 vuoden välein riippuen taudin aktiivisuudesta ja aikaisempien tähystystutkimuksien löydöksistä. Jos kyseessä on ns….

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 4. toukokuun 2020

Tästäkö se alamäki taas alkaa

Kysyjä oli kärsinyt viiden vuoden ajan vatsakivuista ja anemiasta. Puolitoista vuotta sitten kysyjä joutui kipujen vuoksi tutkimuksiin ja leikkaukseen. Hänellä todettiin Crohnin tauti ja useita ahtaumia suolistossa.  Kysymyksessä ei käy ilmi, onko kysyjälle aloitettu leikkauksen jälkeen lääkitys Crohnin tautiin. Yleensä lääkitys aloitetaan, kun diagnoosi on varmistettu. Crohnin tauti voi olla hyvinkin hankala ja salakavala tauti….

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 28. huhtikuun 2020

Colitis ulcerosa (CU) ja veri

Kysyjää, jolla aikaisemmin on diagnosoitu Colitis ulcerosa (CU), huolestuttaa, voiko oireiden taustalla olla sittenkin Crohnin tauti, sillä hänellä ei ole ollut ulosteessa verta. Oireena ovat olleet vatsakrampit ja tihentyneet wc-käynnit. IBD:n oirekuva voi olla hyvin laaja. Osa potilaista voi olla lähes oireettomia, mutta joilla tutkimuksissa todetaan jopa keskivaikea tai vaikea tauti. Ainoana löydöksenä voi olla…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 27. huhtikuun 2020

Haavainen koliitti (CU) ja poistettu paksusuoli

Vaikean haavaisen koliitin (CU) äärimmäisenä hoitona on paksusuolen poisto. Tähän päädytään yleensä, jos sairaus on aktiivinen kaikista eri lääkekokeiluista huolimatta, tai jos paksusuolen limakalvolle on ilmaantunut syövän esiasteita tai syöpäpesäkkeitä. Kun paksusuoli on poistettu, niin tavoitteena on, että myös perustauti on poissa. Tarvetta haavaisen koliitin tähystystutkimuksille ei pitäisi enää olla, sillä paksusuolen poiston yhteydessä on…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 21. huhtikuun 2020

Vitamiinit ja ohutsuoliavanne

Ohutsuoli on tärkein eri vitamiinien ja hivenaineiden imeytymiskohta elimistössä. Paksusuolesta vitamiineja ja hivenaineita imeytyy vähemmän, sillä paksusuolen tärkein tehtävä on poistaa ulostemassasta vesi ja täten kiinteyttää ulostetta. Ohutsuolen Crohnin taudissa eri vitamiinien ja hivenaineiden imeytyminen voi olla epätäydellistä tai estyä jopa kokonaan. Näin käy erityisesti, jos kyseessä on laaja-alainen aktiivi tauti, tai jos sairauden vuoksi…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 20. huhtikuun 2020

Proktiitti ja liitännäissairaudet

Proktiitti on yksi IBD:n ilmenemismuoto. Sen taustalla on tyypillisesti haavainen koliitti (Colitis ulcerosa eli CU), mutta se voi esiintyä myös Crohnin taudin proktiittina. Proktiitin yhteydessä voi esiintyä liitännäissairauksia, kuten nivelsärkyä, sakroiliittia (lantion- ja selkärangan liitoksen tulehdustila) tai silmän värikalvon tulehduksia.  Yleensä oireet liittyvät aktiiviin IBD:hen, mutta liitännäisoireet voivat tulla myös silloin, kun IBD on hoidossa…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 16. huhtikuun 2020

Proktiitti ja lääkkeet

Proktiitti, eli pelkästään peräsuolen alueelle rajoittuva tulehdus, on IBD:n ja erityisesti haavaisen koliitin lievin tautimuoto. Tässä sairaudessa ennuste on hyvä, mutta proktiitti voi aiheuttaa pahimmillaan arkipäivän elämää paljon hankaloittavia oireita. Proktiitin hoidossa käytetään ensisijaisesti paikallishoitovalmisteita eli peräpuikkoja tai peräruiskeita. Yleensä lievä proktiitti reagoi hyvin peräpuikkona annettaviin valmisteisiin. Tällöin käytetään ensisijaisesti mesalatsiinia sisältäviä peräpuikkoja, pahenemisvaiheessa myös…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 15. huhtikuun 2020

Kalprotektiiniarvo (F-Calpro) 35

Kysyjällä on oireena vesiripuli. Sen aikana otettu F-Calpro -arvo on 35 eli viitealueen alarajalla. Ripulin aikana otettuun ja viitearvojen sisällä olevaan ulosteen kalprotektiiniarvoon voidaan luottaa. Kalprotektiinitutkimuksen herkkyys havaita tulehduksellinen suolistosairaus on tarkkuudeltaan noin 95 %. Yleensä näyte suositellaan otettavaksi silloin kun uloste on kiinteää, sillä ripuliuloste voi itsessään hieman kohottaa arvoa. Kalprotektiiini on pääosin neutrofiilisoluista…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 27. maaliskuun 2020

Jatkuvia vatsavaivoja ja limaa suolesta

IBD:n oireisiin kuuluu suolisto-oireiden lisäksi esimerkiksi kuume, mahdolliset nivelkivut, silmätulehdukset ja kyhmyruusu. Suolistotulehdusta epäiltäessä ulosteen kalprotektiininäytteen ottaminen on alkuvaiheen tutkimus. Kalprotektiini on neutrofiili-nimisten tulehdussolujen erittämä valkuaisaine. Sen pitoisuus nousee, kun suoliston limakalvolla on tulehduksesta johtuen lisääntynyt määrä edellä mainittuja neutrofiilisoluja. Kalprotektiinitutkimus on hyvä tehdä, jos tulehduksen epäillään olevan paksusuolen alueella. Valitettavasti se on kuitenkin huono…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 26. maaliskuun 2020

Onko ulosteensiirrosta apua?

Kysyjä kaipaa tietoa ulosteensiirrosta. Kollega Perttu Lahtinen on käsitellyt aihetta laajasti Reunapaikan Lääkäripalstalla 13.4.2018: https://reunapaikka.fi/laakaripalsta/ulosteensiirto-haavaisessa-paksusuolentulehduksessa/ Kehoitan kysyjää tulustumaan tähän kirjoitukseen.

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 4. maaliskuun 2020

Vatsakivut ja MRI-kuvaus

Kysyjällä on ollut pitkään elämää haittaavia vatsakipuja sekä turvotusta, ilmavaivoja, ulosteen koostumuksen vaihtelua ja ulostamiskipuja. Kolonoskopia on tehty oireettomana aikana eikä koepaloja ole otettu ilmeisen terveennäköiseltä limakalvolta. Jatkotutkimuksena tehty alavatsan MRI-kuvaus, jossa sigmasuoli kuvautunut poikkeavana, putkimaisena. Kysyjä on kokenut saavansa FODMAP-ruokavaliosta hieman apua. Pitkäkestoinen oireilu ja oireiden laaja kirjo viittaavat toiminnalliseen, ärtyvän suolen oireyhtymään. Tätä…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 24. helmikuun 2020

Limaa suolesta ja muut huolestuttavat oireet

Kysyjä on nuori henkilö, jolla on ollut vatsaoireita (pahoinvointia, turvottelua ja erilaisia vatsakipuja) jo usean vuoden ajan. Huonoina kausina ripuliulostetta tulee jopa yhdeksän kertaa vuorokaudessa, ja lisäksi ulostamisen yhteydessä tulee limaa peräsuolesta. Mikäli ulosteen kalprotektiini on viitealueella (ts. normaali) ja oirehistoria on pitkä, niin ensisijaisesti oiretta pidetään toiminnallisiin suolistovaivoihin kuuluvana (ärtyvän suolen oireyhtymä, IBS). Usein…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 23. helmikuun 2020

Colitis ulcerosa (CU) ja liitännäissairaudet

Haavaiseen koliittiin liittyy joskus muita, suolenulkoisia sairauksia. Tällöin puhutaan CU:n liitännäissairauksista. Yleisimpiä liitännäissairauksia ovat nivelkivut, kyhmyruusu ja silmän värikalvon tulehdus (iriitti). Vaikka taudin toteamisen alkuvaiheessa vain pienellä osalla potilaista on suolen ulkoisia oireita, niin koko sairauden aikana niitä esiintyy noin viidesosalla potilaista. Vaikka joka neljäs IBD-potilas saa jossain vaiheessa liitännäissairauden, ne ovat yleensä hyvin hoidettavissa….

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 21. helmikuun 2020

Limaa ja verilimaa peräsuolesta

Kysyjällä on haavainen koliitti, joka on ollut remissiossa 20 vuotta. Lääkityksenä on mesalatsiini.  Nyt ilmaantunut uutena oireena limaa ja verta peräsuolesta, lisäksi ilmaantunut ”kurluttavaa” ääntä. Osalla tulehduksellista suolistosairautta ja erityisesti haavaista koliittia sairastavilla tauti voi olla aktiivinen ilman, että oirekuva selvästi pahenee. Lisäksi oireet saattavat pahentua hitaasti, jolloin potilas sopeutuu muutokseen eikä välttämättä huomaa oireiden…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 31. tammikuun 2020

J-pussi ja urheilu

Vaikean tai lääkitykselle reagoimattoman haavaisen koliitin viimeisenä hoitovaihtoehtona on kirurginen paksusuolen poisto. Tällöin paksusuoli poistetaan ja ohutsuolen loppuosasta tehdään säiliömäinen rakenne (J-pussi) joka yhdistetään peräaukkoon. Tällöin uloste tulee luonnollisen ruumiinaukon läpi. Kestävyysurheilu asettaa elimistön suuren rasituksen alle. Pitkäkestoisessa ja fyysisesti vaativassa rasituksessa verenkierto jakautuu siten, että sisäelimistä, kuten suolistosta verenkierto keskittyy mm. lihaksiin. J-pussileikkauksen jälkeen…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 14. tammikuun 2020

Crohnin tauti ja peräaukon haavaumat

Crohnin taudille on tyypillistä, että tulehdusmuutokset, mukaan lukien haavaumat, voivat sijaita missä tahansa mahasuolikanavan alueella. Eli suun limakalvoilta peräaukon suulle. Taudille on myös tyypillistä, että tulehtuneet alueet esiintyvät läiskäisinä (segmentaarisesti) eli suolen alueella esim. paksusuolessa. Eli on mahdollista, että taudin diagnoosihetkellä muutoksia voi olla sekä ohutsuolen loppuosassa ja peräsuolessa. Tällöin tulehtuneiden limakalvoalueiden välissä esiintyy täysin…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 3. tammikuun 2020

Proktiitin hoito-ohjeet

Proktiitissa potilaan peräsuolessa on haavaisen koliitin aiheuttama tulehdus. Haavaisessa koliitissa on yleensä aina myös peräsuolen limakalvo tulehtunut. Peräsuolen tulehduksessa jo vähäinen /lievä tulehdus voi aiheuttaa runsaasti oireita, jotka haittaavat potilaan sosiaalista elämää. Tällaisia oireita ovat mm. tiheä ulostamispakko ja kipu peräsuolen alueella.  Tyypillisesti ainoastaan peräsuoleen rajoittuvaa tulehdusta hoidetaan paikallisvalmisteilla, joihin kuuluvat peräpuikot ja –ruiskeet. Näissä…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 2. joulukuun 2019

Proktiitti ja lääkkeiden käyttö

Haavaisen koliitin (CU) eri alaryhmien (proktiitti eli peräsuolentulehdus, vasemman puolen koliitti ja koko paksusuolen koliitti) peruslääkityksenä on 5-ASA-valmisteet ja sen johdokset. Näistä on Suomessa käytössä mesalatsiini (Asacol®, Pentasa®, Salofalk®), olsalatsiini (Dipentum®) ja sulfasalatsiini (Salazopyrin®). Kyseisiä valmisteita löytyy sekä rae-muodossa, tabletteina, peräpuikkoina ja peräruiskeina. Lääkkeen antomuoto ja –reitti valitaan yhdessä potilaan kanssa taudin sijainnin ja laajuuden…

Lue lisää...

Kysy lääkäriltä | 7. marraskuun 2019