Henna-Maria

Academy-opinnot Brysselissä

12.07.2018

IBD ja vertaistuki

Viikonloppuna ennen juhannusta olin Brysselissä kouluttautumassa EFCCA Academyn Certified Patient Expertiksi. EFCCA on Euroopan Crohn ja colitis yhdistysten kattojärjestö, jonka alaisena on suurin osa Euroopan maista sekä muutama Euroopan ulkopuolinen maa, esim. Uusi-Seelanti. EFCCA:n tavoitteena on parantaa IBD:tä sairastavien elämänlaatua sekä antaa heille kovempi ääni ja suurempi tuki.

EFCCA Academyn tehtävänä on kouluttaa meistä kaikkien IBD:tä sairastavien edustajia ja puolestapuhujia sekä antaa meille keinot lisätä IBD- tietoisuutta entisestään. Academy sai alkunsa EFCCA:n jäsenilleen tekemistä kyselyistä. Jäsenet näkivät, että tällaiselle koulutukselle oli tarve. Tämä viikonlopun mittainen koulutus, jossa olin mukana, on Academyn pilotti. Pilotin pohjalta ja meidän kokemusten perusteella Academya muokataan ja muutetaan. Kuulin koulutuksesta viime kesänä Pariisissa Euroopan nuorten tapaamisessa. Hain välittömästi mukaan ja olinkin yksi ensimmäisistä hakijoista. Mukana oli kymmenkunta “opiskelijaa” EFCCA:n jäsenmaista.

Koulutusta oli perjantaina ja lauantaina aamusta iltaan sekä sunnuntaina puolille päivin, eli viikonloppu oli erittäin tiivistahtinen. Se sisälsi luentoja ja interaktiivisia ryhmätehtäviä liittyen elämän hallintaan IBD:n kanssa. Kaikki keskustelut käytiin tietenkin englannin kielellä, mikä teki viikonlopusta hyvin raskaan. Täytyi keskittyä uuden asian sisäistämiseen ja vielä vieraalla kielellä. Kun luennot olivat illalla ohi, olin täysin poikki.

Viikonlopun aikana harjoittelimme kommunikaatio- ja esiintymistaitoja. Käsittelimme tämän hetken lääketilanteita IBD:n suhteen, ruokavalion ja fysioterapian osuutta IBD-sairauksien hoidossa sekä kävimme läpi potilasoikeuksia. Paljon tuli uutta tietoa ja taitoa sekä käsitystä siitä, miten voin omalla osuudellani parantaa IBD:tä sairastavien elämänlaatua. Oli hieno olla mukana edelläkävijänä tällaisessa uudenlaisessa potilasasiantuntijakoulutuksessa. Olen jo alkanut miettiä, missä ja miten voisin käyttää hyväksi Academyssä oppimiani asioita ja uskon, että saatte kuulla tästä vielä. 😉

 Academy järjestettiin EFCCAn toimistolla. Toimiston nurkalla on yksi kolmesta Brysselin pissaavasta patsasta: Het Zinneke eli Pissaava Koira.