Janika

Ravitsemuksen merkitys IBD:n hoidossa

14.04.2022

Onpa kiva, kun valon määrä ja lämpö lisääntyvät. Talvi alkaa väistyä ja kesää kohden mennään. Tänä
vuonna odotan kesää jostain syystä äärimmäisen paljon. Koen, että talvi ja pimeys ovat olleet melkein
sietämättömän pitkiä. Ajattelin nyt kirjoittaa aiheesta, joka koskettaa jokaisen ihmisen terveyttä, mutta
tarkastelen sitä tietenkin IBD:n näkökulmasta. Aiheeksi valikoitui siis ravitsemuksen merkitys IBD:n
hoidossa. Kirjoitan aiheesta kuitenkin vain maallikon ja kokemusasiantuntijan näkökulmasta, mutta ehkä
sekin antaa pohdinnan aihetta.

Ravitsemuksen merkityksestä osana IBD:tä tutkitaan ja siitä kirjoitetaan melko paljon. Toistaiseksi
tutkimukset ovat olleet ristiriitaisia tai vain suuntaa antavia. Mitään selkeää ravitsemuksellista ohjeistusta
IBD:n hoidossa ei tällä hetkellä vielä ole. Usein kuitenkin FODMAP-ruokavalio johtaa tätä keskustelua, sillä
FODMAP-ruokavaliolla on havaittu olevan IBD:n oireita helpottavia vaikutuksia, mutta ei kuitenkaan
tulehdusta alentavia vaikutuksia. FODMAP-ruokavaliossa suositaan ja vältetään tietynlaisia
hiilihydraatteja (Kinnari ym 2022, 14). FODMAP:in ohella toinen vaihtoehto on kokeilla jättämään tiettyjä
ruoka-aineita pois.

Mitä minä sitten ajattelen ravitsemuksesta osana IBD:n hoitoa? Olenko itse tehnyt muutoksia
ruokavaliossani? Minulle ruoka ei pääasiassa aiheuta voimakkaita oireita. Ainoastaan ruisleipä ajoittain ja
suuri määrä makeisia aiheuttavat ilmavaivoja ja epämukavaa oloa. Tämän takia en ole ryhtynyt tekemään
muutoksia ruokavaliossani. Olen muutenkin melko huono kokki, joten ruokavalion rajaaminen aiheuttaisi
minulle päänvaivaa. Jos kokisin tarvetta tai halua kokeilla jotain tiettyä ruokavaliota osana Crohnin tautini
hoitoa, saattaisin näin tehdä. Vielä en kuitenkaan koe siihen tarvetta.

Jokaisen IBD:tä sairastavan on mietittävä, miten syömisen suhteen toimii, koska siihen voi itse vaikuttaa.
Tietenkin ennen ruokavalion muutosta on hyvä keskustella asiasta lääkärin kanssa ja käydä tarvittaessa
ravitsemusterapeutin luona. Silloin tiedetään, että saat varmasti kaikki tarvittavat ravintoaineet tai jos
täytyykin ottaa jotain ravintolisää purkista. Vaikka tietyn ruokavalion ja IBD:n välillä ei ole löydetty
yksiselitteistä ja selkeää yhteyttä, niin jokaisen elimistö reagoi ruoka-aineisiin yksilöllisesti. Oli sitten
sairautta tai ei.

Lähde:
Kinnari, S., Kinnari, M., Ovaskainen, E. & Tikka, T. 2022. FODMAP. Herkkävatsaisen keittokirja. Keuruu:
Otavan kirjapaino Oy.

C-ANPROM/FI/IBDD/0239
03/2022