Jenniina Harno-Tasihin

IBD-hoitajien yhdistys on perustettu

15.12.2020

Me IBD-hoitajat ympäri Suomen sairaanhoitopiirien olemme aika ajoin tavanneet lyödä idearikkaat päämme yhteen ja kypsytellä yhdessä uusia kehittämiskelpoisia ideoita. Kevät 2020 tulee jäämään mieliimme paitsi kurjan koronaepidemian vuoksi, mutta myös mukavampienkin asioiden kautta. Samana keväänä perustettiin Suomen IBD-hoitajien yhdistys.

Hauduttelimme haavettamme pitkään. IBD-potilaiden määrät jatkoivat vuosien varrella kasvuaan, mutta koulutettujen IBD-hoitajien määrät laahasivat perässä. Suomessa työskentelevien IBD-hoitajien lukumäärästä ei ole virallista tietoa tai rekisteriä. Ensimmäiset IBD-hoitajat valmistuivat 10 vuotta sitten. Koulutusohjelmia on järjestetty harvakseltaan niiden vaihtelevan kysynnän ja rahoitushaasteiden vuoksi. Epävirallisen arvion mukaan Suomessa on hieman alle 100 alan koulutuksen saanutta IBD-hoitajaa ja lisäksi joitakin pitkän työuransa kautta IBD-osaajiksi oppineita hoitajia. Kroonisia tulehduksellisia suolistosairauksia sairastavia on Suomessa yli 50 000 ja määrä kasvaa 2000 potilaan vuosivauhtia. Digihoito kehittyy, mutta hoitajien tarve tuskin kuitenkaan vähenee. Into yhdistyksen perustamiseen kumpusi ajan myötä vahvistuneesta tunteesta ”jotain meidän pitäisi tehdä”.

Hoitajana toiveeni on, että jokaisella Suomessa asuvalla IBD-potilaalla olisi samanlainen mahdollisuus omaan IBD-hoitajaan, asuinpaikastaan riippumatta. Tulehduksellista suolistosairautta sairastavalla potilaalla tulisi olla oikeus saada ohjausta ja tukea sairastumisvaiheessa, myöhemmin taudin pahenemisvaiheissa, lääkemuutoksissa tai muuten haastavissa tilanteissa. Lääkärilehdessä 6/2019 julkaistussa kirjoituksessa gastroenterologi Molander ja professori Kolho toivat esille vuoden 2017 kyselytutkimuksen tuloksia (1). Ilmeni, että vain joka toisessa hoitoyksikössä oli alan perehdytyksen ja koulutuksen saanut IBD-hoitaja osana moniammatillista tiimiä. IBD-hoi­tajasta todettiin olevan hyötyä tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa ja hoitajan työn nopeut­tavan tau­din pahe­ne­mis­vaiheen tunnis­ta­mista sekä vähen­tävän rutii­ni­no­maisia, mutta myös kiireel­lisiä polik­li­nik­ka­käyn­tejä. Näin ollen IBD-hoitajan työpanoksesta osoitettiin syn­tyvän myös merkit­täviä kustan­nus­hyö­tyjä.

Uusi yhdistyksemme on meille väylä vaikuttaa. Haluamme tuoda näkyvyyttä IBD-taudeille ja -hoitotyölle sekä kasvavalle IBD-hoitajien tarpeelle. Yhdistyksen kautta pyrimme tuomaan omaa erikoisalaamme ja työtämme positiivisella ja innostavalla tavalla esille, jotta tavoittaisimme uusia, erikoisalastamme kiinnostuvia hoitajia. Tavoitteenamme on olla mukana järjestämässä alan koulutuksia ja tukemassa hoitajien lisäkouluttautumista. Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää ja tukea IBD-hoitajien ammatillisen osaamisen kehitystä sekä kehittää IBD-potilaiden hyvää ja yhdenmukaista hoitotyötä Suomessa. Haluamme toimia läheisessä yhteistyössä muiden alan ammattilaisten, potilaiden, järjestöjen, yritysten ja yhdistysten kanssa.

Me IBD-hoitajat olemme melko tiiviisti verkostoitunutta porukkaa. Aikamme yhdistysajatuksia kypsyteltyämme, kokosimme joukkomme ja päätimme ryhtyä toimeen. Emmepä tienneet silloin, mitä kaikkea yhdistyksen perustaminen Suomessa vaatisi. Ensimmäinen hakemuksemme palautui takaisin bumerangina korjauspyyntöjen kera. Tuli korona ja sen myötä työkiireet tahoillamme paisuivat. Pandemia uhkasi viedä voimat. Yhteistyössä, monien etäkokousten, selvitystyön ja yhdistyssääntöjen hiomisen myötä, Suomen IBD-hoitajat ry rekisteröitiin huhtikuussa 2020.

Olemme yhdistyksestämme innoissamme ja meillä on paljon suunnitelmia. Seuraavaksi työstämme yhdistyksen nettisivuja. Siinäpä onkin urakkaa kerrakseen. Kun sivut saadaan aikanaan toimintaan, olet lämpimästi tervetullut vierailemaan yhdistyksemme sivuilla, olit sitten IBD-potilas, alan ammattilainen tai aiheesta muuten kiinnostunut.

Kun erikoisalastaan innostuneet hoitajat tutustuvat, voi parhaimmillaan syntyä hienoja, toteutuskelpoisia ideoita. Meidän kohdallamme yhteistyö johti yhdistyksen perustamiseen ja sen myötä toivon mukaan erikoisalamme hoitotyön edistämiseen sekä IBD-potilaiden paremman huomisen turvaamiseen. Tie on ollut välillä kuoppainenkin ja tavoitteisiimme on vielä matkaa. Yhdistyksen myötä meillä on nyt kuitenkin avain kohti tavoitteitamme. Toivon, että IBD-hoitaja olisi lähitulevaisuudessa yhtä itsestään selvä osa potilaan moniammatillista hoitotiimiä kuin esimerkiksi diabetes- ja reumahoitajat nykypäivänä ovat.

 

C-ANPROM/FI/IBDD/0068
07/2022