Merja Partio-Uitti

IBD ja asevelvollisuus

10.11.2017

IBD-sairaudet voivat rajoittaa asevelvollisuuden suorittamista. Asevelvollisen täytyy suorittaa varusmiespalvelus tai siviilipalvelus. Joillekin nuorille tieto siitä, että Crohnin tauti ja colitis ulcerosa vaikuttavat palveluskelpoisuusluokkaan, tulee yllätyksenä ja voi olla todella kova henkinen isku, joka varjostaa elämää. Toisia taas tieto helpottaa. Ratkaisu asevelvollisuuden suorittamisesta on kuitenkin aina yksilökohtainen. Perustellulla syyllä palvelukseen astumista voi myös lykätä eteenpäin.

Asevelvollisuus koskee 18–60 vuotiaita miehiä. Naisetkin voivat hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen, jos he ovat Suomen kansalaisia ja iältään 18–29 vuotiaita. Kutsuntavuonna 18 vuotta täyttävät miehet osallistuvat kutsuntatilaisuuteen. Tilaisuudessa määritetään asevelvollisen palveluspaikka ja palveluksen aloituspäivä. Armeijan harmaisiin astutaan joko heinä- tai tammikuussa. Varusmiespalvelus kestää 165, 255 tai 347 päivää. Siviilipalvelus on aina 347 päivän mittainen. Varusmiespalvelun käyneet siirtyvät kotiuduttuaan reserviin.

Jos asevelvollinen ei ole palveluskelpoinen, hänet vapautetaan rauhanajan palveluksesta. Asevelvollisen on oltava terveydentilaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopiva sotilaskoulutukseen. Asevelvollisuus ei saa myöskään vaarantaa ihmisen terveyttä.

Asevelvollisten kutsunnat pidetään Suomessa elo-joulukuussa. Terveystarkastukset suoritetaan jo ennen kutsuntatilaisuuksia terveyskeskuksissa, jolloin kaikista kroonisista sairauksista, kuten myös IBD:stä on kerrottava. Palvelus keskeytetään, jos IBD-potilas on salannut sairautensa ja sairaus aktivoituu kesken palveluksen. Ennakkoterveystarkastuksessa esitetty IBD-diagnoosi ei vielä vapauta varsinaisesta kutsuntatilaisuudesta, jonne kaikkien on osallistuttava. Ennakkoterveystarkastukseen sekä varsinaiseen kutsuntaan on otettava mukaan erikoislääkärin lausunto terveydentilasta.

Kutsunnoissa asevelvollisen terveydentila tarkistetaan uudestaan ja samalla määritetään palveluskelpoisuus ja palvelusluokka. Palvelusluokkia on neljä: A-, B-, C- ja E-luokka. Käytännössä kaikki IBD:tä sairastavat asevelvolliset saavat luokituksen C diagnoosinsa perusteella. Nuoren IBD:tä sairastavan naisen ei kannata hakeutua vapaaehtoiseen palvelukseen, jos diagnoosi on varma. Käytännössä useimmat IBD:tä sairastavat asevelvolliset vapautetaan rauhan ajan palveluksesta harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. Erityisillä perusteilla voi kuitenkin saada muunkin palvelusluokan kuin C-luokan.

Aina on siis poikkeuksia ja kaikki ratkaisut tehdään yksilöllisesti. Jos olet ajatellut työuraa vaikkapa poliisina tai armeijassa eli turvallisuus- ja suojelualalla tai mielit rauhanturvaajaksi ja IBD-sairautesi on lievä ja pysyy hallinnassa lievällä lääkityksellä, ei ongelmia yleensä ole. Lievä IBD:tä sairastava potilas, jolla on kova motivaatio käydä armeija, voi saada terveystarkastuksessa jopa A-luokan. Tällöin tarvitaan erikoislääkärin lausunto siitä, että lievää IBD-sairautta sairastava pärjää palveluksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että suolistotulehdus on rajoittunut vain pienelle alueelle, käytössä on vain lievä lääkitys ja terveydentila on muuten hyvä. Eli asevelvollisen fyysinen ja psyykkinen terveys sekä stressinsietokyky pitää vastata terveen ihmisen vastaavaa.

E-luokitus tarkoittaa lykkäystä palvelukseen astumisesta. Tämä on joskus järkevä ratkaisu, jos taudin levinneisyydessä tai -kulussa on epävarmuutta. Joskus lisäaikaa tarvitaan myös sairauden rauhoittamiseen. Ratkaisun tekee kutsuntalääkäri ja etukäteen on aina hankittava hoitavan lääkärin (erikoislääkärin) lausunto IBD:n vaikeusasteesta ja lääkityksestä.

C-luokituksen antaminen IBD-potilaalle on sekä asevelvollisen että puolustusvoimien etu, sillä IBD-potilaan terveyden vaarantuminen ei palvele ketään. Yleensä hankalaa IBD:tä sairastava ei terveydentilansa puolesta edes halua asepalvelukseen, sillä armeijassa on pärjättävä myös kenttä- ja stressaavissa olosuhteissa. Epäsäännöllinen ruokailu, ajoittain heikot hygieniaolosuhteet ja valvominen saattavat huonontaa IBD-potilaan terveyttä. C-luokituksen saaneen nuoren miehen ei myöskään tarvitse suorittaa siviilipalvelusta eikä osallistua kertausharjoituksiin. Rauhanturvaajiksi voivat hakeutua vain A-luokassa asepalveluksen suorittaneet ja hakijan terveydentilan täytyy edelleen vastata A-luokan vaatimuksia.

Joillakin varusmiehillä IBD-sairaus puhkeaa tai aktivoituu armeija-aikana. Armeijassa ei tunneta käsitettä sairausloma. Palvelus keskeytyy ja varusmies kotiutetaan kokonaan, jos palvelusaikaa ei pysty suorittamaan normaalisti. Aktiivinen suolisairaus vaatii aina lääkehoidon tehostamista ja käytännössä usein, ainakin aluksi, myös tiheää verikoeseurantaa. Tämä voi olla kynnyskysymys asepalveluksen jatkamiselle.

IBD-potilaat, jotka ovat saaneet C-luokituksen, eivätkä ole suorittaneet ase-tai siviilipalvelusta, voivat kuitenkin osallistua halutessaan vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön. Sota- ja kriisitilanteissa C-luokituksen saanut voi osallistua taistelutehtävien sijasta mm. väestönsuojelutehtäviin tai sairaalatöihin.

 

Kiitos kaikille lukijoille kuluneesta vuodesta ja oikein tunnelmallista joulun odotusta!