Karoliina Ylänne

IBD ja leikkaukseen valmistautuminen

07.06.2018

Tämä on ensimmäinen blogikirjoitukseni ja täytyy myöntää, että vähän on jännitystä sormissa. Onneksi aihe on minulle tuttu. Olen työskennellyt Taysissa vuodesta 2008 gastroenterologian vuodeosastolla ja siellä hoidetaan kaikki meidän eritysvastuualueen IBD:n kirurgista hoitoa tarvitsevat potilaat. Ihmiset ja käytävät ovat siis erittäin tuttuja ja olen kulkenut potilaiden kanssa erimittaisia ja erilaisia jaksoja sairaalassa. Tätä tekstiä kirjoittaessani yritin pysähtyä miettimään leikkausasiaa muustakin kuin omasta näkökulmasta. Katsotaan kuinka tässä käy…

Leikkaukseen valmistautuminen on jokaisen kohdalla henkilökohtainen ja omanlainen prosessi. Asioihin vaikuttaa paljon se, minkälainen lähtötilanne leikkauspäätöksen takana on. Joskus leikkaus on ollut se ”mörkö” ja leikkauksen mahdollisuus on aiheuttanut ahdistusta ja kauhua alusta alkaen. Joskus leikkausta on odotettu pitkään ja hartaasti ja siihen pääsemistä on jopa toivottu. Joskus voi olla, että leikkauspäätös joudutaan tekemään niin nopealla aikataululla (tämä on tosin harvinaisempaa), että varsinainen valmistautumisaika on jäänyt todella olemattomaksi. Leikkaus voi myös osua vaikeaan elämänvaiheeseen. Miten siinä kerkeää valmistautumaan, kun muutakin sulateltavaa on niin paljon? Aina kaikkea ei voi suunnitella ja leikkausta edeltävää, valmistavaa aikaa käydäänkin joskus läpi vielä leikkauksen jälkeen.

Ideaalitilanteessa leikkauksesta ja sen mahdollisuudesta keskustellaan riittävän ajoissa ja toivon, että jokaisella potilaalla olisi tähän mahdollisuus. Usein valmistautumisprosessin aikana kysymyksiä herää pikkuhiljaa, kun asiat alkavat jäsentyä. Olisikin hyvä, jos asioihin voisi palata ja kysymyksiin saada vastauksen ennen kuin leikkauspäivä koittaa. Leikkauksesta voi kuitenkin puhua jo paljon ennen leikkauspäätöstä. Varsinkin, jos leikkauksen pelko on kovin voimakas ja tuntuu väijyvän taustalla. Kun saa asiallista tietoa ja tukea, voi pelkokin vähän helpottaa. Leikkauksesta keskustelemiseen ei siis tarvitse olla leikkauspäätöstä tehtynä, eikä leikkauksesta puhuminen tarkoita leikkaukseen joutumista.

Itse valmistautumiseen kuuluu sekä fyysinen, että psyykkinen valmistautuminen. Fyysiseen valmistautumiseen on paljon helpompi antaa ohjeita. Leikkausta ajatellen hyvä fyysinen kunto ja hyvä ravitsemustilanne ovat tärkeitä. Mitä paremmassa kunnossa olet, sitä paremmin toipuminen edistyy ja hyvä ravitsemustilanne auttaa haavoja leikkausaluetta paranemaan, kun soluilla on mistä rakentaa.

IBD-leikkausta valmistavalla esikäynnillä tapaat kirurgin, esikäyntihoitajan ja mahdollisesti avannehoitajan. Heidän kanssa käydään läpi itse leikkauksen kulku, leikkaukseen valmistavat ohjeet ja saat tietoa myös leikkauksesta toipumiseen liittyen. Käynnillä saat erilliset leikkausvalmisteluohjeet, jotka koskevat yleensä leikkausta edeltävää päivää ja niiden avulla varmistetaan, että leikkaus voidaan turvallisesti tehdä. Näihin kuuluvat ohjeet esimerkiksi syömiseen ja juomiseen, lääkitykseen, peseytymiseen sekä mahdollisten tukisukkien pukemiseen. Kaikki ohjeet kannattaa lukea huolellisesti läpi.

Psyykkinen valmistautuminen on monimutkaisempaa. Ammattilaisen näkökulmasta tuen ja tiedon antaminen on tärkeää ja tässä vaiheessa sinun on hyvä kysyä kaikki mahdolliset kysymykset ja kertoa hulluimmatkin ajatukset ja pelot, joita mieleen tulee. Mahdollisesta vaikeasta elämäntilanteesta voi keskustella ja usein se auttaa myös ammattilaista tukemaan sinua paremmin.

Leikkausta ajatellen toisia auttaa se, että saa yksityiskohtaisesti tietää, mitä leikkauspäivänä tapahtuu, mitä tapahtuu ensimmäisenä päivänä leikkauksen jälkeen ja mitä tapahtuu viidentenä päivänä leikkauksen jälkeen. Myös tilanteen ”pysyvyys” ja sen työstäminen auttaa. Joskus avanne on pysyvä ja joskus ei. Joskus leikkauksia tarvitaan useampi ja joskus yhden leikkauksen jälkeen odotetaan ja seurataan tilannetta jonkin aikaa ennen kuin edetään seuraavaan vaiheeseen. Kannattaa siis keskustella myös pidemmän aikavälin aikataulusta hoitavan yksikön kanssa. Toisissa yksiköissä on tehty erilaisia kaaviomaisia ”polkuja” potilaille, joiden avulla voi selkeämmin seurata esimerkiksi oman leikkausprosessin etenemistä. Osastoon, jossa leikkauksen jälkeinen toipuminen tapahtuu, on usein mahdollista käydä lyhyesti tutustumassa etukäteen.

Jännitys ennen leikkausta kuuluu asiaan. Se on merkki siitä, että keho ja mieli tekevät töitä asian kanssa. Leikkauksen etukäteen miettiminen voi olla uuvuttavaa ja usein tilanne helpottuu, kun leikkaus on tehty ja asiaa pääsee konkreettisemmin käsittelemään. Jos jostain syystä tilanne on kuitenkin niin vaikea, että et saa nukuttua lainkaan tai maailma tuntuu muuten romahtavan, on tärkeää, että otat yhteyttä hoitavaan yksikköösi.

Oman valmistautumisen lisäksi yhtälailla myös läheiset valmistautuvat leikkaukseen ja onkin tärkeää, että myös he pääsevät mukaan saamaan tietoa ja kysymään kysymyksiä. Läheiset ovat usein tärkein turvaverkko leikkausprosessissa, mutta joskus voi olla, että läheisiä joutuu kannattelemaan enemmän kuin itseään. Tilannetta voi helpottaa se, että läheiset ovat olleet mukana esikäynnillä ja myös heidän huolistaan on päästy keskustelemaan.

Viimeisenä asiana haluan ehdottomasti ottaa esiin vertaistuen merkityksen. Leikkaukseen liittyy usein paljon pelkoja siitä, minkälaista elämä on leikkauksen jälkeen ja miten leikkauksesta selviää takaisin arkeen. Tässä kohtaa toinen ihminen, joka on jo käynyt saman prosessin läpi, on kultaakin kalliimpi. Esimerkiksi meillä Taysissa avannehoitajalla on lista tukihenkilöistä, jotka ovat leikattuja ja vapaaehtoisesti ovat ilmoittaneet halunsa toimia tukihenkilöinä.

Vertaistukea järjestettäessä pyritään aina ottamaan huomioon se, että vertainen olisi samaa ikäluokkaa ja samaa sukupuolta oleva, mahdollisesti saman leikkauspolun läpikäynyt henkilö. Tällä pyritään varmistamaan se, että tuki on parasta mahdollista. Tukihenkilön voi joko tavata tai hänen kanssaan voi keskustella puhelimitse tai jopa sähköpostitse. Tukihenkilöitä voi löytää myös Facebook-ryhmistä potilasyhdistyksen www.ibd.fi kautta.

Vertaistuesta kannattaa aina kysyä ammattilaisilta! Leikkauspäätöstä ei vielä tarvitse olla tehty vertaistuen saamiseksi ja vertaistukea voi saada ennen ja jälkeen leikkauksen.

Leikkaukseen valmistautumiseen liittyy paljon asioita ja aina kaikki ei mene kuten on ennalta toivonut. Kaikesta kannattaa keskustella ja yhtään tyhmää kysymystä ei ole. Asioista kannattaa ottaa selvää ja omat mietteet ja huolet sanoa ääneen. Pyydä myös yhteystiedot, mihin voit soittaa, jos jotain kysyttävää tulee mieleen.

Seuraavassa tekstissäni pohdin leikkauksesta toipumista ja sairaalassa olemista leikkauksen jälkeen vielä hieman konkreettisemmin.

 

C-ANPROM/FI/IBDD/0285
01/2023