Soile Salo-Hartikainen

Jos muutan ulkomaille, miten onnistuu IBD:n hoito

14.12.2021

Elämme ajassa, jossa työtä voi tehdä tai opiskella muuallakin kuin kotimaassa. Tähän on mahdollisuus, vaikka sairastaisi kroonista sairautta. Tosin huolellinen valmistelu lääkehoidon ja sairaudenhoidon suhteen on viisasta. Esiin nousevat kysymykset, miten kuljetan lääkkeet ja miten saan uusia lääkkeitä kohdemaassa? Samoin missä on IBD-sairauksien hoitoa antava yksikkö ja mitkä ovat hoito- ja lääkekustannukset?

Meille IBD-hoitajille tulee useamman kerran vuodessa tilanne, että joku meidän potilaista on joko muuttamassa ulkomaille joksikin aikaa tai lähtee lyhyempään tai pidempään opiskelijavaihtoon. Silloin pyrimme omalta osaltamme auttamaan tietojen etsimisessä.

Mitä sitten tarkoittaa muutto Kela-korvausten mukaan? Jos muuttaa ulkomaille opiskelijana tai tutkijana se katsotaan yleensä tilapäiseksi oleskeluksi. Tällöin kohdemaan terveyspalveluja voi käyttää, ja opiskelujen ajan pysyy myös Suomen sairausvakuutuksessa.

Yleisesti EU- ja ETA-maissa lääkehoidon toteutuminen ja lääkärikontaktien saaminen on ollut helppoa. EU-sairaanhoitokortilla saa EU- ja ETA-maissa, Iso-Britanniassa ja Sveitsissä lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa. Suomessa saa vastaavasti julkisen terveydenhuollon palveluja. Jos kotikunta ei ole Suomessa, Kela myöntää todistuksen hoitoetuuksiin Suomessa julkisen terveydenhuollon tai yksityisen terveydenhuollon kustannuksista, lääkeostoista sekä sairauden vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista. Lisäohjeita Iso-Britannian suhteen ja Brexitin vuoksi voi katsoa STM:n ja Kelan verkkosivuilta. Edellä lueteltujen maiden ulkopuolella on suositeltavaa ottaa yksityisvakuutus sairastumisen varalle. Palkallisella harjoittelulla saattaa olla myös vaikutusta sairausvakuuttamiseen Suomessa.

Kelaan on ilmoitettava ulkomaille muutosta ja ulkomailla työskentelystä. Lisäksi muuttoilmoitus tehdään Digi- ja väestötietovirastoon. Aina jos saa Kelasta etuuksia on muutosta ilmoitettava Kelaan. Etuudeksi katsotaan myös Suomessa myönnetty eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kelaan liittyviä asioita voi ulkomailla hoitaa verkon kautta OmaKelassa. OmaKelassa voi tehdä esimerkiksi muuttoilmoituksen tai ilmoittaa paluuajankohdan, tarkistaa tietoja ja ilmoittaa olosuhteiden muutoksista.

Suomella on kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia useiden maiden kanssa. Seuraavaksi esitellään muutaman maan sosiaaliturvasopimuksen ehtoja.

Kanadan Quebecissä vaihto-opiskelija tai tutkinto-opiskelija, tutkija, toisen asteen koulutukseen tai korkeakouluopintoihin liittyvää harjoittelua suorittava opiskelija sekä edellä mainitun henkilön perheenjäsen voi saada lääkäri- ja sairaalahoitoa ja osin hammashoitoa keskinäiseen sosiaaliturvasopimukseen perustuen. Ensin tulee rekisteröityä Quebecin sairausvakuutuslaitoksessa, jonka lomakkeen voi hakea etukäteen Suomessa Kelan asiointipalvelusta. Quebecin sairausvakuutuslaitos edellyttää voimassaolevaa maahantuloasiakirjaa ja opiskelutodistusta opiskelijalta. Suomessa hoito-oikeus tällöin säilyy, mikäli kotikunta säilyy Suomessa. Jos kotikunta ei säily Suomessa, ainoastaan kiireelliseen hoitoon on oikeus. Korvauksista joutuu itse vastaamaan, mutta korvausta on mahdollisuus hakea terveydenhuollon, lääkeostojen ja sairauden vuoksi tehtyjen matkojen osalta.

Suomella ja Australialla on myös sosiaaliturvajärjestely, mutta tämä koskee tilapäisesti oleskelevia opiskelijoita ja tutkijoita välttämätömän terveydenhuollon osalta. Yksityisvakuutus tarvitaan kattamaan sairaanhoidon ja lääkeostojen kustannukset. Kelasta voi myös hakea korvausta äkillisestä sairastumisesta. Hoito Suomessa määräytyy samalla tavalla kuin edellä Quebecin kohdalla.

Mikäli muutto kohdistuu opiskelijana tai tutkijana EU-maiden ulkopuolelle, hoitoa saa oleskelumaassa paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Yleisesti hoidosta aiheutuvat kustannukset tulee itse maksettavaksi. Oppilaitoksen ja vakuutusyhtiön kanssa tulee selvittää vakuutusturva, vastaavasti kuin edellisissä kohdissa sairaudenhoito Suomessa määräytyy sen mukaan, missä kotikunta on. Lisätietoa löytyy esimerkiksi EU-terveydenhoito.fi -verkkosivulta.

Muuttoa edeltäviin valmisteluihin kuuluu myös rokotustietojen selvittäminen. Nykyään rokotustiedot tallentuvat sähköiseen sairauskertomukseen, mutta aiemmat rokotustiedot voivat olla hajallaan työterveyshuollossa, opiskelijaterveydenhuollossa ja kouluterveydenhuollossa. Mikäli ei ole tietoa mitä rokotuksia on saanut lapsuudessa ja nuoruudessa, ja tietää, etteivät vanhemmat ole kieltäneet mitään rokotteita antamasta, voi tulosta mukaan Suomen kansallisen rokotusohjelman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivulta.

Lääkkeiden hinnat vaihtelevat maittain. Ennen matkalle lähtöä kannattaa etukäteen varmistaa, onko tarvittavaa lääkettä saatavana ja millä hinnalla. Mikäli kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, voi ulkomailla syntyneistä lääkekustannuksia hakea jälkikäteen korvausta Kelasta. Riippuen lääkkeen hinnasta voi ostaa etukäteen yhden tai kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaavia lääkemääriä.

Myös maakohtaiset lääkkeiden tuontirajoitukset tulee selvittää etukäteen. Reseptit tai vastaavat asiakirjat tulee olla mukana. Näistä ohjeistusta saa lisätietoja verkkosivuilta kanta.fi tai EU-terveydenhoito.fi. Lääkkeet kuljetetaan aina käsimatkatavaroissa omissa pakkauksissaan, lääkkeen vaatima lämpötila huomioiden.

Mikäli muuttaa tai edessä on pitkäaikainen oleskelu tulee etsiä myös paikallinen hoitava lääkäri. Hoitavaa yksikköä voi etsiä hakuasanoilla ”IBD-Unit”, ”IBD Clinic” tai ”Gastroenterologist” paikkakunnalta tai lähiseudulta. Lisäksi paikallinen IBD-potilasyhdistys voi tarjota tietoa tai apua. Lisätietoja IBD-potilaan matkailuun liittyen löytyy verkkosivulla www.ibdpassport.com.

Jos tarvitset apua muuttoon tai opiskelijavaihtoon, ota yhteyttä IBD-hoitajaasi. Myös Kelaan ja vakuutusyhtiöön tulee olla yhteydessä hyvissä ajoin. Jossain tapauksissa voi kohdemaan suurlähetystöstä saada myös neuvoa.

Lähteet:
https://stm.fi/brexit
www.kela.fi/brexit
www.kela.fi/suomesta-ulkomaille-sosiaaliturvasopimukset
www.EU-terveydenhoito.fi
https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/information-about-vaccinations/vaccination-programme-for-children-and-adults#children
www.kanta.fi
www.ibdpassport.com

 

C-ANPROM/FI/IBDD/0200
12/2021