Marjukka Salonen-Jänkälä

Kanta-palvelut ja kuntien omat sähköiset terveyspalvelut

20.10.2021

Uusi sairaus, uusi lääkehoito, tietotulva, miten se nyt menikään, onko resepti voimassa? Kanta, Omakanta vai joku muu: Eli mistä löytää tietoa hoidostaan?

Oli sitten kyseessä ensikäynti diagnoosin jälkeen, kontrollikäynti tai puhelinaika lääkärille/hoitajalle tietoa tulee paljon. Mielessä voi olla monta muuta asiaa, pahenemisvaiheen vuoksi väsyttää niin että muisti ei pelaa ja puhelu tulee kaupan kassajonossa. Tässä on muutamia syitä, miksi asiat eivät jää mieleen tai jokin asia jää mietityttämään.

Lääkärikäynneillä ja hoitajien vastaanotoilla tulee yleensä paljon tietoa lyhyessä ajassa. IBD-sairauksissa keskustellaan lääkehoidosta, sen mahdollisista muutoksista ja seurannasta yleisesti. Vastaanotolla tai puhelinajalla käydään nopeasti läpi verikoetuloksia ja mahdollisesti muiden tutkimusten tuloksia. Pohditaan lääkehoitoa ja annetaan mahdollisesti ohjeita sen muutoksista tulevaisuudessa.

Potilasmäärien kasvaessa ja hoitohenkilökunnan resurssien vähentyessä on myös siirrytty etenevissä määrin kontrolleihin, jolloin varsinaista yhteydenottoa ei edes tule, vaan hoitaja/lääkäri tarkistaa esimerkiksi verikoetuloksia ja soittaa vain, mikäli tuloksissa on jokin pielessä.

Mutta mistä asioita voi tarkistaa? Pitääkö kaikki muistaa ulkoa? Ei suinkaan. Potilasasiakirja-asetuksen mukaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee merkitä potilasasiakirjoihin potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot (1).

Valviran mukaan potilasasiakirjoilla tarkoitetaan potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettäviä, hoitopaikassa laadittuja tai sinne saapuneita asiakirjoja tai teknisiä tallenteita, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja.  Potilasasiakirjat on tarkoitettu ennen kaikkea tukemaan potilaan hyvää hoitoa. Niihin on merkittävä hyvän hoidon suunnittelun, järjestämisen, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset ja laajuudeltaan riittävät tiedot selkeästi ja ymmärrettävästi. (2).

IBD-hoitajan työssä törmää lähes päivittäin potilaiden epätietoisuuteen sairauden hoidostaan. Vaikka Kanta-palveluista ja kuntien omista sähköisistä palveluista keskustellaan julkisuudessakin runsaasti, ovat näiden tarkoitus ja sisältö usein kuitenkin potilaille epäselviä. Tämän kirjoituksen tarkoitus onkin hiukan avata mitä nämä palvelut ovat ja miksi ne ovat hyödyllisiä myös IBD-potilaille.

Niin kuin kaikissa sairauksissa myös IBD-sairauksissa seuranta voi tapahtua erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa, kuten terveyskeskuksessa ja työterveydessä. Perusterveydenhuollon yksiköt tarjoavat usein asiakkailleen omia sähköisiä palveluja.

Kanta-palvelu

Mikä Kanta on? Kantaan tallentuvat ne tiedot, jotka sinusta on kirjattu terveydenhuollossa ja apteekeissa, tulevaisuudessa myös sosiaalihuollossa (3). Omakannassa näet nämä tiedot itse. Huomioitavaa on, että Kantaan tallentuvat tiedot niin perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon käynneiltä. Omakantaan kirjaudut vahvan tunnistautumisen kautta.

Jos annat suostumuksen, myös sinua hoitavat ammattilaiset näkevät tietosi. Kun sinulle määrätyt lääkkeet ja tutkimustulokset ovat sinua hoitavien ammattilaisten käytössä, päällekkäisiä tutkimuksia ei tarvitse tehdä. Kanta-palvelujen avulla terveydenhuollon ammattilaisilla on enemmän aikaa keskittyä asioidesi hoitamiseen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ammattilaisten kirjaamat tiedot ovat käytössä kaikissa terveydenhuollon yksiköissä. Toisin sanoen, jos muutat tai joudut hakeutumaan hoitoon esimerkiksi lomalla toisella paikkakunnalla kaikki terveystietosi ovat henkilökunnan käytössä ja hoitosi nopeutuu.

Omakannan kautta voit myös tarkistaa reseptisi ja niiden voimassaolon sekä voit laittaa resepteistä sähköisen uusintapyynnön. Lisäksi Omakannasta voit löytää mm. EU:n koronatodistuksen, tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon, antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen

Kuntien omat sähköiset palvelut

Kunnilla voi olla käytössä myös omia sähköisiä palveluita. Kuntalaisille tarkoitetut henkilökohtaiset hyvinvointipalvelut tarjoavat ajasta ja paikasta riippumattoman asioinnin terveys- ja sosiaalipalveluihin. Niiden avulla voi esimerkiksi lukea perusterveydenhuollon kautta otettuja laboratoriovastauksia, kysyä niiden tutkimustuloksista, varata aikoja sekä lähettää viestejä perusterveydenhuollon henkilökunnalle. Kuitenkin usein erikoissairaanhoidon tutkimukset eivät näy näiden palveluiden kautta. Tosin joissakin kunnissa on järjestelmiä, jotka tallentavat sekä perus- että erikoissairaanhoidon tutkimustiedot. Toisinaan potilaat sotkevat mielessään kuntien käyttämät sähköiset palvelut ja kansallisen Omakannan.

Tämän tekstin lyhyenä loppukaneettina voisi olla seuraava: Jos sinulla herää kysymys hoitosuunnitelmastasi, lääkehoidostasi tai aiemmin sovituista asioista, kannattaa aina tarkistaa Kanta-palvelusta löytyykö vastaus sieltä. IBD-hoitajat ovat aina tukenasi ja mielellään vastaavat kysymyksiin, joskus tieto saattaa olla hyvinkin nopeasti löydettävissä ja säästyt soittamisen vaivalta ja takaisinsoiton odottelulta.

 Lähteet:

(1) Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Finlex 30.3.2009/298, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090298

(2) https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/potilasasiakirjat

(3) https://www.kanta.fi/

 

C-ANPROM/FI/IBDD/0182
10/2021