Soile Salo-Hartikainen

Lähden opiskelijavaihtoon, miten biologinen lääkitykseni toteutuu?

10.04.2017

Monelle opiskelijalle tarjoutuu tilaisuus päästä ulkomaille opiskelijavaihtoon tai harjoittelujaksoon. Tämä on oiva mahdollisuus päästä tutustumaan toiseen maahan ja siellä annettavaan opetukseen. Lisäksi se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden verkostoitumiseen ammatillisella foorumilla. Kielitaidon lisäksi karttuvat myös sosiaaliset taidot ja valmiudet selviytyä haasteellisista tilanteista.

Oikeus sairaanhoitoon ulkomailla on suotu kaikille suomalaisille, jotka ovat Kela-korvauksen piirissä tietyin rajoituksin, myös silloin, kun opiskelijalla on terveyden/sairaanhoitoa vaativa sairaus. Myös IBD- sairauden kanssa tämän pitäisi olla mahdollista. Kuitenkin on monta asiaa liittyen sairauteen, jotka tulisi huomioida hyvissä ajoin ennen tulevaa opiskelua vieraassa maassa.

Oikeus lääketieteellisesti välttämättömään hoitoon EU-maissa, ETA-alueella ja Sveitsissä henkilöille, jotka ovat Suomessa sairausvakuutettuja, on määritelty lainsäädännön kautta. Lisäksi Pohjoismailla on keskinäinen sosiaaliturvasopimus.

Tämän lisäksi sosiaaliturvasopimuksia on joidenkin maiden kanssa (esim. Australia, Chile, Intia, Israel, Kanadan Quebec ja USA).  Sopimukset koskevat yleensä työntekijöitä ja heidän perheenjäseniään ja koskevat eri osia sosiaaliturvasta.

EU- ja ETA-alueella ja Pohjoismaissa sairaanhoidon kustannukset maksaa opiskelijan kotimaa/kunta ja opiskelija suorittaa asiakasmaksun, joka on sama kuin kohdemaan kansalaiselle. Opiskelijat tai tutkijat, joilla on Kela-korvaus Suomessa, ovat oikeutettuja saamaan oleskelumaassa lääketieteellisistä syistä välttämätöntä sairaanhoitoa. Oikeus hoitoon osoitetaan Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla (EHIC). Kuitenkin eri maiden määritelmät vaihtelevat hoidon laajuuden suhteen lääketieteellisesti välttämättömässä hoidossa.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti (EHIC) on maksuton ja sen voi tilata sähköisesti verkkopankkitunnuksilla tai puhelimitse. Kortti on voimassa 2 vuotta kerrallaan ja uusitaan automaattisesti, mikäli edellytykset kortin saamiselle täyttyvät. Jos henkilö on joutunut maksamaan sairaanhoidon kustannuksia itse, hän voi jälkikäteen hakea korvauksia Kelasta lomakkeella SV 128 (Hakemus- ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset).

Jos opiskelijavaihdon aikana tarvitset sairaanhoitoa, joka tiedetään etukäteen, ole yhteydessä Kelaan. Jos sinulla on infusoitavia lääkkeitä, kuten esim. infliksimabi tai vedolitsumabi, sinun on saatava Kelalta maksusitoumus ja sinun tulee olla aktiivinen hoitopaikan etsimisessä. Eli heti, kun tiedät opiskelukohteen, kannattaa ottaa yhteyttä sairaalaan, jossa infuusioita annetaan ja jossa on mahdollisuus päästä gastroenterologin vastaanotolle. Pyydä lääkäriltäsi englanninkielinen lähete, lisäksi voit pyytää lääkäriäsi tai IBD-hoitajaa selvittämään kanssasi tulevaa hoitoyksikköä.  Näissä asioissa apua voi saada myös hoitopaikkasi sosiaalityöntekijältä, korkeakoulujen ja oppilaitosten opiskelijaterveydenhuollosta ja potilasyhdistyksistä kotimaassa ja ulkomailla.

Jos muutat ulkomaille tai työskentelet ulkomailla, ilmoita siitä Kelaan.

IBD-passport.sivustolta on saatavana runsaasti tietoa IBD:hen ja matkustamiseen englannin kielellä ja jatkossa, jos sairaalat rekisteröityvät järjestelmään, on mahdollisuus saada lista IBD:hen erikoistuneista keskuksista ympäri maailmaa. (www.ibdpassport.uk).

Ota selvää, onko oppilaitoksesi vakuuttanut sinut opiskelijavaihdon ajaksi ja minkälaisen turvan vakuutus antaa. Tarvittaessa selvitä vakuutusyhtiösi kanssa matkavakuutusasiat ja onko tarve ottaa lisävakuutuksia.

Opiskelu maissa, joilla ei ole Suomen kanssa voimassa olevia sosiaaliturvasopimuksia, perustuu edeltä hankittuihin vakuutuksiin, esim. USA:ssa opiskelijan on ennen matkustamista hankittava matkavakuutus. Tämän lisäksi opiskelijalla tulee olla riittävä sairaus- ja tapaturmavakuutus. Oppilaitos saattaa vaatia myös pakollisen vakuutuksen, joka on hankittava oppilaitoksen valitseman vakuutusyhtiön kautta.

IBD-potilas, joilla on tablettilääkitys ja/tai itse annosteltava injektiona annettava lääkehoito, joko esitäytetty kynä tai -ruisku, saavat täältä lähtiessään 3kk:n lääkkeet kerrallaan ja jos lääkkeitä tarvitaan yli kolmeksi kuukaudeksi, silloin lääkkeet maksetaan ensin itse kokonaan ja korvausta haetaan jälkikäteen lomakkeella SV 127 (korvaushakemus Suomessa syntyneistä sairasvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista). Jotkut ovat ratkaisseet asian niin, että tulevat käymään Suomessa välillä. Huomaa pyytää tarvittavat todistukset tullia varten hoitavasta yksiköstäsi.

Jos olet pidempään pois Suomesta, Eurooppalainen lääkemääräys (EU-resepti) on mahdollisuus pyytää hoitavalta lääkäriltä ennen lähtöä. Lääkemääräykset kirjoitetaan yleensä vaikuttavalla aineella, paitsi biologiset lääkkeet. Ostaessaan kyseisellä reseptillä lääkettä, joka käy EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä, joutuu itse maksamaan ensin koko lääkkeen hinnan ja jälkikäteen voi hakea korvausta Kelasta.

Rokotukset on hyvä hoitaa kuntoon viimeistään 2 kuukautta ennen vaihtoon lähtöä. Nämä voit katsoa vaikka yhdessä IBD-hoitajasi kanssa. Siinä tulee huomioida nykyinen rokotussuoja, kohdemaassa tarvittavat rokotukset ja mahdollisen lääkityksen (immunosuppressiiviset ja biologiset lääkkeet) aiheuttamat esteet tietyille rokotuksille. Samalla tulee katsoa lääkkeiden kuljetuksiin ja säilytyksiin liittyvät asiat.

Lopuksi, ole rohkea ja käytä mahdollisuuttasi opiskelijavaihtoon, jos sellainen tarjoutuu ja se muuten on mahdollista. Kuitenkin nämä tilanteet ovat sellaisia ”once in a lifetime”- kokemuksia, jotka ovat muistoissa pitkään ja toisaalta niiden käyttämättä jättäminen saattaa jäädä harmittamaan vuosiksi. Asioilla on tapana järjestyä ja näistä kannattaa virittää keskustelu hyvissä ajoin niin oppilaitoksessa, hoitopaikassa, vakuutusyhtiössä kuin Kelassakin.

Kelaan on perustettu rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka tarjoaa tietoja terveyspalvelujen käyttämiseksi Suomessa ja ulkomailla. Tietoja jaetaan ensisijaisesti EU- ja ETA-maiden sekä Sveitsin tilanteesta. Lisätietoa saat myös hoitopaikanvalinta.fi-sivustolta.