Marjo Palmgren

Työelämän haasteita

06.09.2016

IBD–hoitajan vastaanottokäynneillä yleisin työhön ja omaan jaksamiseen liittyvä aihe on, kuinka ajoittain on niin väsynyt ja voimaton olo, etenkin sairauden alkuvaiheessa. Tuntuu, että työpaikalla kaikki eivät välttämättä tätä ymmärrä tai usko, eihän sairaus näy päällepäin. Usein podetaan myös huonoa omaatuntoa, etenkin sairaudesta johtuvista poissaoloista, vaikka sairauden senhetkiselle tilanteelle ei itse mahda mitään.

Huolenaiheena on myös, miten selvitä töissä, jos sairaus pahenee, voinko ylipäätään pitää työni tai joudunko muuttamaan työnkuvaa jollain tapaa. Huoli toimeentulosta askarruttaa monia. Ajatuksissa voi olla, kuinka esimies suhtautuu sairauspoissaoloihin etenkin, jos sairauslomilla joutuu olemaan pidempiä aikoja. Entä, mitä työtoverit ajattelevat tai, onko edessä ehkä uuden ammatin valinta. Nämä kaikki voivat aiheuttaa ylimääräistä stressiä ja vaikuttavat siten työssä jaksamiseen. Onneksi on kuitenkin enimmäkseen niitä päiviä, jolloin kaikki on suhteellisen hyvin ja työssä jaksaminen ei ole ongelma. Suurella osalla sairastuneista on sairaus pitkiä aikoja täysin remissiossa.
Työ ja siitä saatava ansiotulo sekä yleinen ammatillinen tyytyväisyys omassa työssä vaikuttavat merkittävästi meidän jokaisen elämään. Tulehduksellista suolistosairautta sairastavalla, kuten kenellä tahansa meistä, on sairaudesta huolimatta halu tehdä omaa työtä parhaalla mahdollisella tavalla ja edetä urallaan omien tavoitteiden ja haaveiden mukaisesti. Näistä ajatuksista kannattaa pitää kiinni, sillä ne ovat usein arjen kantava voimavara.

Työ valitaan pääsääntöisesti oman mielenkiinnon ja koulutuksen mukaan, mutta fyysisesti raskas työ ja työn epäsäännöllisyys eivät yleensä ole hyväksi sairaudelle. Tämä kannattaa ottaa huomioontyötä hakiessa tai jo koulutukseen hakeutumisessa. Toisaalta uutta työpaikkaa hakiessa kannattaa kertoa sairaudesta avoimesti, vaikka osa tässä vaiheessa epäröikin kertoa sairaudesta. Jokainen kuitenkin ratkaisee itse miten ja kuinka laajasti kertoo sairaudestaan työpaikalla.

Työnantajat voivat vaatia lääkärinlausunnon terveydentilasta, josta käy ilmi aikaisemmat työkykyyn vaikuttavat sairaudet.
Suurin osa sairastuneista voi työskennellä täyspäiväisesti. Mikäli sairaus aiheuttaa ongelmia työssä selviytymisessä, asia kannattaa ottaa esille lääkärin kanssa. Työkyky voi joskus alentua tilapäisesti, jolloin voi joutua järjestelemään töitä uudelleen, mahdollisesti lyhentämään työpäivää. Toisaalta etätyöskentely voi olla myös yksi mahdollisuus työssä jaksamiseen, vaikka sairaus olisi ollut jo pitkään rauhallisessa vaiheessa. Nämä asiat kannattaa ottaa puheeksi työnantajan kanssa.

Omasta jaksamisesta kannattaa pitää huolta. Yritä löytää rentoutumiskeinoja, kuten säännöllinen liikunta tai mielekäs harrastus, näin jaksat työssäsi paremmin.