Tulehduksellisten suolistosairauksien lääkehoito

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin on olemassa laaja kirjo erilaisia lääkehoitoja. Oikea hoitomuoto valitaan diagnoosin, taudinkuvan ja lääkärin suositusten perusteella.

Tavanomainen lääkehoito

5-ASA-valmisteet

5-ASA-valmisteilla on paikallinen anti-inflammatorinen vaikutus suolen limakalvoon. Niitä käytetään pääasiassa lievän ja keskivaikean haavaisen paksusuolitulehduksen hoidossa.

Kortikosteroidit

Kortikosteroideja käytetään remission induktiossa, ja yleensä samalla aloitetaan myös remission ylläpitoon tarkoitettu lääkitys. Kortikosteroideja käytetään taudinkuvasta riippuen joko systeemisesti tai paikallisesti.

Immunomodulaattorit

Atsatiopriini ja 6-merkaptopuriini vaikuttavat estämällä nukleiinihappometaboliaa ja immuunivasteeseen osallistuvien solujen jakautumista. Siklosporiini on kalsineuriinin estäjä, ja sitä käytetään remission induktiossa potilailla, joilla on vaikea haavainen paksusuolitulehdus.

Biologiset lääkkeet

IBD:n hoitoon on olemassa systeemisesti vaikuttavia ja  suolistoon kohdennettuja biologisia lääkkeitä:

TNF-alfan estäjät adalimumabi ja infliksimabi sekä ainoastaan haavaisen paksusuolitulehduksen hoitoon golimumabi

Estävät tulehdusvälittäjäaine TNF-alfan toimintaa kaikkialla elimistössä, myös suolistossa. Käytetään IBD:n lisäksi myös useissa muissa kroonisissa sairauksissa, kuten esimerkiksi nivelreuman, selkärankareuman psoriasiksen hoidossa.

Integriiniestäjä vedolitsumabi

Vedolitsumabi estää tulehdusta ylläpitävien valkosolujen pääsyn suolistoon. Lääkettä käytetään ainoastaan IBD:n hoitoon. Se vaikuttaa ainoastaan suolistossa, eikä vaikuttaisi heikentävän elimistön puolustuskykyä muualla elimistössä.

Interleukiini 12/23:n estäjä ustekinumabi

Ustekinumabi estää tulehdusvälittäjäaineena toimivien interleukiinien 12 ja 23 toimintaa sitoutumalla niihin. Ustekinumabia käytetään läiskäpsoriaasin, nivelpsoriaasin ja Crohnin taudin hoitoon.

Lähteet

Yleisinä hakuteoksina on käytetty

  • Martti Färkkilä, Helena Isoniemi, Katri Kaukinen, Pauli Puolakkainen (toim.) Gastroenterologia ja hepatologia (2013)
  • Klaus Hedman, Terho Heikkinen, Pentti Huovinen, Asko Järvinen, Seppo Meri, Martti Vaara (toim.) Immunologia- Mikrobiologia, Immunologia ja infektiosairaudet, kirja 2 (2011)