Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

IBD ja mikroneulaus

13.06.2019

Tämä päivänä on tarjolla useita erilaisia kauneuteen liittyviä pientoimenpiteitä, kuten erilaisten kemikaalien ruiskuttamista ihonalaiskudokseen, botuliinitoksiini-injektiot ym.

Mikäli potilaalla on käytössä ns. immunomodulaattorilääkitys eli lääkitys, joka vaikuttaa potilaan omaan immuunipuolustukseen heikentävästi, tulee olla erittäin varovainen, jos annetaan yllämainittuja hoitoja. Immuunimoduloivia lääkkeitä ovat mm.biologiset lääkkeet, kortikosteroidit,  tiopuriinit, metotreksaatti ja siklosporiini. Kyseiset lääkkeet vähentävät elimistön tulehdusreaktiota.

Potilaan elimistön reagointi ulkoisia uhkia kohtaan on heikentynyt kyseisiä lääkkeitä käytettäessä, altistaen erilaisille tulehduksille.

Mikroneulaus-hoidossa siirretään vierasta materiaalia ihonalaiseen kudokseen. Nämä aineet saavat usein aikaan kemiallisen rektion kudoksessa, aiheuttaen lievän tulehdusreaktion. Tällöin kudoksiin voi muodostua märkäpesäkkeitä, lisääntynyttä sidekudosta tai pahimmillaan voidaan aiheuttaa kudoskuolio pistosalueelle. Kosmetologisista syistä kyseisiä aineita käytettäessä suosittelen varovaisuutta ja välttämään niiden käyttöä, jos käytössä on IBD:n hoitoon biologisia tai immunomodulaattori-lääkkeitä, mukaan lukien kortikosteroidit. Mikäli kyseisiä aineita haluaa itseensä laittaa, tulee toimenpiteen suorittajan olla rekisteröity terveydenhuollon ammattilainen. Pelkkä kosmetologin pohjakoulutus ei riitä kyseisen toimenpiteen tekemiseksi voimakkaita immunomodulaattorisia lääkkeitä käyttävälle asiakkaalle. Toimenpiteen tekijän tulee myös kyetä hoitamaan mahdolliset toimenpiteestä aiheutuvat komplikaatiot, jotka voivat vaatia lääkehoitoa ja pahimmassa tapauksessa kirurgisia toimenpiteitä.

Eli mikäli potilaan IBD pysyy remissiossa pelkällä peruslääkityksellä (5-ASA-valmisteet), en näe estettä em. toimenpiteiden tekoon asiantuntevissa käsissä. Mutta mikäli potilaalla on käytössä jokin edellä mainituista immunomoduloivista lääkeaineista, en voi kyseisiä kauneushoitoja suositella muista kuin lääketieteellisistä syistä tehtäviksi.