Nina Eriksson

Atsatiopriinin lopetus

27.11.2018

Kysyjän colitis ulcerosa (CU) alkoi rajuin, voimakasta immunosuppressiivista hoitoa vaativin oirein, mutta on sittemmin ollut viisi vuotta rauhallinen atsatiopriinilääkityksellä. Nyt hoitavan lääkärin pohtima atsatiopriinin lopetuskokeilu aiheuttaa huolta taudin aktivoitumisesta.

Lääkärin tai potilaan ajatus immunosuppressiivisen lääkityksen lopettamiskokeilusta lähtee liikkeelle toiveesta välttää lääkkeen aiheuttamat mahdolliset haittavaikutukset (infektioriski, ihon ja imukudoksen pahanlaatuisten tautien riski ja hoidon kokonaiskustannukset).

Valitettavasti ei ole mitään yksiselitteistä suomalaista tai eurooppalaista ohjeistusta siitä, milloin ja keneltä lääkitys kannattaa ja voidaan kokeilla lopettaa. Laajat, yhdenmukaisin kriteerein (mikä on remissio?, mikä on aktivoituminen?, mikä on käytetty lääkeannos ja kauanko lääkitystä on käytetty? jne.) tehdyt tutkimukset puuttuvat. Lopettamiskokeilupäätös tehdään yksilöllisen harkinnan perusteella. Asioita, joihin lopettamismahdollisuutta punnittaessa kiinnitetään huomiota ovat mm. potilaan ikä ja sairastumisikä, taudin kesto ja laajuus, taudin aiempi käyttäytyminen (vaikeus) ja reagoiminen lääkityksiin, taudin vaatimat aiemmat lääkitystehostukset ja -muutokset, nyt kuluneen rauhallisen vaiheen kesto ja miten se on määritetty (oireet, verikokeet, kalprotektiini, tähystys biopsioineen), lääkehaittavaikutukset ja muut sairaudet/riskit.

Tehtyjen tutkimusten perusteella taudin aktivoitumisriski on suurempi niillä, joilta lääkitys lopetetaan. Aktivoitumisriski lisääntyy ajan myötä, ollen näissä tutkimuksissa jossain 43 ja 65 % välissä viiden vuoden kuluttua. Toisaalta kannattaa muistaa, että myös lääkityksen aikana tauti voi aktivoitua. Eräässä tutkimuksessa lääkkeen käyttäjistä 36 %:lla ja lopettaneista 59 %:lla tauti aktivoitui. Käytettävissäni olevan tiedon valossa valtaosalla, yli 90 %:lla, potilaista saadaan kuitenkin hyvä hoitovaste, kun atsatiopriini aloitetaan tarvittaessa uudestaan.

Itselläni ja ymmärtääkseni myös monilla muilla kollegoilla on tapana pohtia lääkelopetuskokeilua 3-5 vuotta eri mittarein rauhallisena pysyneessä taudissa ja toteuttaa atsatiopriinin purku asteittain hyvin hitaasti, kuukausien kuluessa. Kokonaan lääkehoitoa ei CU:ssa lopeteta vaan ylläpitohoitona pidetään yleensä 5-ASA valmiste.