Nina Eriksson

Atsatiopriinin teho

14.06.2018

Sekä Crohnin taudissa että haavaisessa paksusuolitulehduksessa (colitis ulcerosa, CU) käytetään osin eri lääkkeitä tulehtuneen suolen rauhoittamiseen ja rauhallisen tilanteen (remissio) ylläpitoon. 5-ASA-valmisteet ovat ensisijainen ylläpitolääke colitis ulcerosassa. Crohnin tautia voidaan joskus hyvin lievissä tapauksissa seurata ilman lääkitystäkin. Muutoin atsatiopriini on usein edelleen ensimmäinen lääkevalinta ylläpitohoidossa. 5-ASA-valmisteita ei niiden tehon puutteen vuoksi suositella remissiossa olevan Crohnin taudin ylläpitohoitoon.

Atsatiopriini on remission ylläpitoon käytettävä lääke molemmissa taudeissa. CU:ssa pitkäaikaisessa remissiossa pysyi tutkimusasetelmasta riippuen noin 50-60 % potilaista. Jos potilaan sitoutuminen hoitoon onnistui pidemmäksi aikaa ja/tai jos ’hyvän vasteen saavuttamiseksi’ hyväksyttiin lyhyet, lyhyen kortisonikuurin vaatineet, aktivoitumiset, nousi vasteluku noin 80 %:iin. Myös Crohnin taudissa atsatiopriinilla on todettu tehoa remission ylläpidossa ja kortisonikuurien määrän vähentämisessä. Crohnintautipotilaat ovat keskenään hyvin erilaisia taudin sijainnin (paksusuoli, ohutsuoli, mahasuolikanavan yläosa), laajuuden ja luonteen (esim. striktuurat ja fistelit) suhteen ja tutkimusasetelmat ovat olleet erilaisia, joten numeeristen arvojen antaminen on vaikeaa.