Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Colitis ulcerosa (CU) ja veri

27.04.2020

Kysyjää, jolla aikaisemmin on diagnosoitu Colitis ulcerosa (CU), huolestuttaa, voiko oireiden taustalla olla sittenkin Crohnin tauti, sillä hänellä ei ole ollut ulosteessa verta. Oireena ovat olleet vatsakrampit ja tihentyneet wc-käynnit.

IBD:n oirekuva voi olla hyvin laaja. Osa potilaista voi olla lähes oireettomia, mutta joilla tutkimuksissa todetaan jopa keskivaikea tai vaikea tauti. Ainoana löydöksenä voi olla hitaasti kehittynyt anemia. Koska potilas on saattanut sopeutua oireisiinsa, muita oireita potilas ei välttämättä ole havainnut. Vasta lääkärin haastattelussa voi paljastua potilaalle itselleen, että hän on itseasiassa kärsinyt jo pitkään IBD:lle tyypillisistä oireista.

Yleisesti CU:n oirekuvaan kuuluvat ripuli/löysät ulosteet, veriripuli (näkyvää verta ulosteessa), epäselvä kuume ja joskus kovat vatsakrampit. Laboratoriolöydöksenä voi olla anemiaa, matala valkuaisainetaso (albumiini) ja kohonnut ulosteen kalprotektiiniarvo.

Crohnin taudissa oireena voi esiintyä myös ripulia, joskus myös ulosteen joukossa voi olla verta. Lisäksi voi esiintyä vatsakipua, joka ei vaihda paikkaa vaan esiintyy yleensä samalla alueella vatsalla. Laboratoriolöydökset ovat yleensä saman tyyppiset kuin CU:ssa.

Haavaisessa koliitissa ei välttämättä esiinny veriripulia. Diagnoosi perustuu tähystystutkimuksessa otetuissa koepaloissa esiintyviin löydöksiin, ja sitä tukee suolen seinämän silmämääräisesti arvioitu löydös. Toki kyseessä voi olla myös ns. välimuotoinen koliitti, jossa on piirteitä molemmista tulehduksista.

Diagnoosi tehdään yleensä paksusuolen kautta tehtävällä ohutsuolen loppuosan tähystyksellä (ileokolonoskopia). Jos oireet eivät helpota tai pahenevat tutkimuksen jälkeen aloitetusta lääkityksestä huolimatta, voidaan jatkotutkimuksena tehdä ohutsuolen MRI-kuvaus, jolla voidaan poissulkea mahdollinen ohutsuolen tulehdus ja ahtaumat. Yleensä potilaan kokemat oireet lievittyvät, kun suolen limakalvon tulehdus saadaan hoidettua. Mikäli näin ei tapahdu, on syytä ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin.