Nina Eriksson

Colitis ulcerosa vai Crohnin tauti

15.06.2018

Kysyjä miettii, kuinka usein colitis ulcerosa (CU)-diagnoosi muuttuu Crohnin (CD) taudiksi. Hänellä itsellään näin tapahtui CU:n vuoksi tehdyn paksusuolen poistoleikkauksen jälkeen.

IBD (inflammatory bowel disease) on tautiperhe, johon kuuluu sekä haavainen paksusuolen tulehdus (colitis ulcerosa) että Crohnin tauti. Lisäksi noin 10–15 %:ssa tapauksista suolitaudissa on piirteitä sekä haavaisesta koliitista että Crohnin taudista, jolloin puhutaan luokittelemattomasta tulehduksellisesta suolisairaudesta. Näistä osa on ns. ”välimuotoisia koliitteja”, joissa leikkauksen yhteydessä otettujen histologisten näytteidenkään perusteella ei pystytä erottamaan haavaista koliittia Crohnin taudista. Osassa diagnoosi varmistuu ajan kuluessa oireiden ja toistetusti tehtävien tutkimusten perusteella. Diagnoosiin vaikuttavat potilaan suolisto- ja suolen ulkopuoliset oireet, taudin sijainti ja jakautuminen suolessa, tähystysnäkymä, kuvantamistulokset, koepalavastaukset ja laboratoriokokeet sekä vaste hoidolle.

Haastetta diagnostiikalle ja etenkin hoidolle lisää se, että diagnoosien sisällä yksilöt ovat hyvin erilaisia niin geneettisesti, immunologisesti (puolustusjärjestelmältään) kuin histopatologialtaan (koepaloissa näkyvät muutokset). Siihen, kuinka usein diagnoosi muuttuu, en osaa antaa mitään selkeää lukua. 2006 on julkaistu vanhaan aineistoon perustuva norjalainen viiden vuoden seurantatutkimus. Siinä alkuperäinen CU- tai Crohn-diagnoosi vaihtui toiseksi 9 %:lla potilaista.