Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Elimistön puolustuskykyä heikentävä lääkitys ja koronarokote

13.04.2021

Kysyjällä on Crohnin tautiin elimistön puolustuskykyä heikentävä atsatiopriinilääkitys (Imurel, Azamun). Nyt on aika ottaa COVID19-rokote. Viranomaissivulla (THL) on maininta että ”Elimistön puolustuskykyä heikentävä lääkitys voi heikentää rokotteen tehoa. Jos mahdollista, rokote kannattaa antaa hoitotauon aikana tai silloin, kun puolustuskykyä heikentävän lääkkeen edellisestä annoksesta on mahdollisimman pitkä aika” (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/koronavirusrokotteet-eli-covid-19-rokotteet-ohjeita-ammattilaisille/ammattilaisten-kysymyksia-koronarokotuksista).

IBD-potilailla käytetään usein omaa puolustuskykyä salpaavia lääkkeitä, jotta suoliston limakalvon ja seinämän tulehdus saadaan sammumaan ja tulehdusprosessi saadaan pidettyä poissa. Tällaisia lääkkeitä ovat muun muassa atsatiopriini, merkaptopuriini, metotreksaatti ja biologiset lääkkeet. Kyseisiä lääkkeitä käyttävillä rokotuksen antama suoja voi jäädä vajavaiseksi.

Olennaista on, että käytössä olevaa lääkitystä ei saa lopettaa rokotuksien antamisen takia. Lääkitys tulee ottaa ennalta sovitusti ja mahdolliset rokotukset annetaan lääkityksen lomassa. Poikkeuksena tästä voivat olla suuriannoksiset kortikosteroidit (budenosidi, prednisoloni, prednisoni). Tämän lääkeryhmän lääkkeet annetaan yleensä kuuriluontoisesti ja rokotukset voidaan ajoittaa edellä mainitun lääkekuurin päättymisen jälkeen otettavaksi. Usein biologisia lääkkeitä käyttävillä mahdolliset rokotukset pyritään antamaan hoitoannosten välillä.

IBD-potilaan on syytä ottaa tarvittavat rokotukset. Hoitava lääkäri arvioi, voiko koronarokotteen antaa lääkityksen aikana. Mikäli on epäselvyyttä rokotuksen ottoon liittyen, on aiheellista ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin.