Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Ferritiinipitoisuus IBD:ssä

10.07.2020

Kysyjää mietityttää pitääkö suolistosairaalla olla ferritiiniarvo yli 100 µg/l.

Ferritiini on proteiini, jonka tehtävänä on varastoida rautaa. Sitä esiintyy erityisesti maksassa, mutta myös muissa kudoksissa. Veren plasmasta mitatun ferritiinin määrä kuvastaa rautavarastojen määrää, joten mittausta käytetään yleensä raudanpuutteen toteamiseksi.

Ferritiinin mittauksessa on useita virhelähteitä, jotka vaikeuttavat sen tulkintaa kliinisessä työssä eikä sitä saa yksin käyttää raudanpuutteen diagnosoimiseksi. Arvoa kohottavia tiloja ovat mm. maksasairaudet, krooniset sairaudet, pahanlaatuiset sairaudet sekä tietyt verisairaudet. Mikäli tutkittavalla ei ole tulehduksellista sairautta, kuten IBD:tä, niin raudanpuutetta sairastavalla on ferritiinipitoisuus yleensä alle 20 µg/l.

Tulehdukselliset sairaudet nostavat ferritiinipitoisuutta. Esimerkiksi IBD:tä sairastavalla jo pitoisuudet 40-60 µg/l voivat viitata raudanpuutteeseen erityisesti silloin, jos muissa mittauksissa on samansuuntainen löydös. Ferritiiniarvot välillä 60-100 µg/l ovat eräänlainen harmaa alue, jossa rautavarastojen riittävyys jää epäselväksi. Tulehduksellisissa sairauksissa ferritiiniarvot yli 100 µg/l ovat merkki riittävistä rautavarastoista.

Mikäli tutkittavalla on tiedossa IBD-sairaus ja hänellä todetaan raudanpuute laboratoriotutkimuksissa ml. ferritiinipitoisuus alle 100 µg/l, tulee anemian syy selvittää sekä tarvittaessa rautavarastot täyttää suonensisäisellä rautainfuusiolla. Pelkkä matala ferritiiniarvo ilman mitään muuta viitettä tai syytä rautavarastojen vähyydestä ei yleensä riitä raudanpuuteanemian diagnoosiin.