Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Golimumabi ja raskaus

13.01.2020

Vaikeaan IBD:hen on perinteisten lääkkeiden lisäksi tullut useita erityyppisiä biologisia lääkkeitä. Pisimpään käytössä ovat olleet ns. TNF-alfa-salpaajat, joihin kuuluvat infliksimabi, etanersepti, adalimumabi, sertolitsumabipegoli sekä golimumabi. Näistä lääkkeistä on kertynyt vuosien käytön perusteella runsaasti turvallisuuteen liittyvää tietoa. 

Viittaan ystävällisesti edeltävään vastaukseeni koskien puolison lääkityksen vaikutuksista raskauteen. Yleensä isän lääkityksellä on vähäinen vaikutus raskauden alkuun tai itse raskauteen. IBD:n hoitoon käytettävistä lääkkeistä ainoastaan metotreksaatti on ehdottomasti kielletty perheenlisäystä suunniteltaessa ja varoaika on tällöin 3-6 kuukautta.  

Mikäli hoitava lääkäri katsoo biologisen lääkityksen tarpeelliseksi potilaan hoidon kannalta, ei tällöin lääkitystä tule tauottaa/lopettaa. Golimumabi-lääkityksen haittavaikutusprofiili on hyvin samankaltainen muiden TNF-alfa-salpaajien kanssa. Lääkkeen haittavaikutuksia arvioidaan suhteessa siitä saatavaan hyötyyn ja sen perusteella tehdään päätös lääkityksen tauottamisesta/jatkamisesta. 

Perheenlisäystä suunnitteleville pareilla on olemassa Helsingin sairaanhoitopiirin (HUS) ylläpitämä teratogeeninen tietopalvelu-lääkeneuvontapiste. Sinne voi olla yhteydessä puhelimitse ma-pe klo 9-12 puhelinnumerosta 09-47176500 tai Chat-palvelu Terveyskylä.fi-osoitteessa ti-pe klo 13-15.