Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Haavainen peräsuolitulehdus, proktiitti ja sen leviäminen suolessa

14.03.2019

Kysyjää mietityttää, että voiko haavaisen paksusuolitulehduksen peräsuolentulehdus edetä ylemmäs suoleen.

Haavainen koliitti todetaan alkuvaiheessa joko peräsuolentulehduksena (proktiitti), paksusuolen vasemman puolen tulehduksena tai koko paksusuolen tulehduksena. Pelkästään peräsuolen tulehduksena diagnosoidaan alkuvaiheessa 25–55 % haavaista koliittia sairastavista.

Tutkimusten ja kirjallisuuden mukaan osa pelkästään peräsuolen tulehduksista leviää ylemmäs paksusuoleen. Seurantatutkimuksissa riski taudin leviämisestä lynkkysuolen (sigmasuoli) ohi ylöspäin on 5 vuoden seurannassa luokkaa 5-27 % ja 10 vuoden seurannassa 12–50 %. Eli riski on todellinen ja koskee karkeasti arvioiden noin puolta pelkästään peräsuolitulehduksesta kärsivää potilasta. Lisäksi kyseisissä tutkimuksissa on osoitettu, että tauti harvoin etenee paksusuolen pernanmutkasta (fleksura lienalis) eteenpäin eli tauti jää tällöin paksusuolen vasemman puolen tulehdukseksi.

Tupakoinnin on osoitettu lisäävän riskiä taudin etenemiselle vasemman puolen taudiksi. Kuten yleensä kaikkien potilaiden, olisi suotavaa lopettaa tupakanpoltto diagnoosin saadessaan. Myös aggressiivinen taudinkuva viittaa siihen, että tauti saattaa seurannassa levitä peräsuolen ulkopuolelle.

Tärkeää on huolehtia siitä, että säännöllisesti käytetyllä lääkityksellä pidetään taudin oireet poissa ja limakalvon tulehdus sammutettuna. Tämä osaltaan pienentää taudin leviämisen riskiä sigmasuolesta eteenpäin. Mikäli lääkityksestä huolimatta oireet jatkuvat tai tarvitaan toistuvia paikallisesti annosteltuja kortikosteroidikuureja, niin tällöin tulee harkittavaksi kontrollitähystys taudin laajuuden määrittämiseksi.