Nina Eriksson

IBD ja alkoholin käyttö

09.05.2017

Alkoholinkäytön ja IBD:n yhteyksistä on vähän tutkimuksia. Kontrolloitujen elämäntapatutkimusten tekeminen on runsaiden virhelähteiden ja sekoittavien tekijöiden vuoksi vaikeaa. Vaikka dieetillä näyttää olevan merkitystä IBD:n syntyyn, ei tällaista näyttöä ole alkoholista. Koska IBD:n hoidon tavoitteena on remission ylläpito ja mm. oireisten relapsien esto, olisi toki tärkeää löytää relapseja laukaisevia tekijöitä. Yksittäisiä tutkimuksia on Suomen ulkopuolella tehty: IBD-potilaat, joilla oli inaktiivi tauti, käyttivät alkoholia samalla tavoin kuin muukin väestö. Alkoholi aiheutti IBD-potilaille enemmän suolioireita kuin ärtyneen suolen oireyhtymää poteville. Runsas alkoholin käyttö vaikutti haavaisen paksusuolentulehduksen relapseihin. Alkoholilla voisi toki olettaakin olevan vaikutusta tulehduksellisiin suolistosairauksiin, koska sekä alkoholin kerta- kuin krooninenkin käyttö muokkaavat ihmisen ja suolen puolustus(immuuni)systeemiä ja lisäävät suolen läpäisevyyttä haitallisille tekijöille. Mutta tutkimuksia on siis vähän. On tärkeä muistaa alkoholin mahdolliset yhteisvaikutukset lääkityksen kanssa, alkoholin itsenäiset maksahaitat ja sen lisähaitta muihin maksasairauksiin. Sekä alkoholi että lääkkeistä etenkin tiopuriinit ja metotreksaatti voivat nostaa maksa-arvoja. Veriarvoista ei välttämättä näe kumpi on syypää, mikä vaikeuttaa hoidon suunnittelua. Joitain lääkkeitä, kuten metronidatzoli-antibioottia, ei voi lainkaan käyttää alkoholin kanssa. Alkoholin runsas käyttö huonontaa myös lääkityksen, säännöllisten kontrollien ja yleensä kokonaisvaltaisen oman terveydenhoidon muistamista. Eikä IBD tietenkään suojaa alkoholin runsaan kertakäytön aiheuttamilta oksentelulta, ripulilta, tapaturmariskiltä jne., eikä pitkäaikaisen, liiallisen alkoholinkäytön aiheuttamilta maksavaurioilta, anemialta, ravitsemustilan heikkenemiseltä, sosiaalisilta ongelmilta jne. Ja tähän on pakko korjata yleinen väärinkäsitys: Ei ole olemassa mitään alkoholinkäytön turvallisia rajoja. On vain riskirajat, joiden ylityksen tiedetään tuovan jo kaikille ongelmia – terveyshaittoja voi monille tulla paljon pienemmilläkin annoksilla!

 

C-APROM/FI/ENTY/0726 2/2022