Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

IBD ja Burana-geeli

01.02.2019

Burana-valmiste sisältää ibuprofeiini-nimistä lääkettä, joka kuuluu tulehdusta hillitseviin särkylääkeisiin (ns. tulehduskipulääke). Muita em. lääkeryhmään kuuluvia lääkeaineita on useita mm. ketoprofeiini, diklofenaakki, asetosalisyylihappo ja indometasiini. Lääkkeet estävät elimistön prostaglandiinisynteesiä, millä on kipua ja tulehdusta lievittävä vaikutus. Toisaalta kyseisellä vaikutusmekanismilla on myös haittavaikutuksia mahan limakalvolle sekä sydän- ja verenkiertoelimistöön että munuaisiin.

Kyseisillä valmisteilla on IBD-potilaiden kohdalla ongelmana se, että ne saattavat huonontaa suolistosairauden hoitotasapainoa. Tällöin IBD:n oireet pahenevat ja lisääntyvät. Tämän vuoksi kyseiseen lääkeryhmään kuuluvia valmisteita on kehotettu välttämään ja mikäli lääkitys katsotaan tarpeelliseksi, niin lääkityksen kesto tulee olla mahdollisimman lyhyt ja tulee käyttää pienintä vaikuttavaa annostusta.

Geelissä oleva ibuprofeeni diffundoituu ihon läpi. Systeemiseen verenkiertoon imeytyvän ibuprofeenin määrä on vain murto-osa määrästä, joka imeytyy suun kautta annossa. Paikallisessa käytössä olevalla ibuprofeiinilla on verenkierrossa oleva pitoisuus huomattavasti vähäisempi kuin suun kautta otettuna. Täten kyseistä geelivalmistetta voidaan käyttää pakkauksen potilasohjeen mukaan kivun hoitoon. Pitkäaikaista ja säännöllistä käyttöä tulee välttää. Mikäli IBD:n oireet pahenevat lääkkeen käytön aikana, tulee lääkitys lopettaa.