Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

IBD ja hampaat

15.05.2019

Kysyjällä on ollut IBD 10 vuotta ja tarvinnut pahenemisvaiheisiin useita kortikosteroidi-kuureja. Käytössä ollut/on myös tiopuriini- ja biologinen lääkitys. Nyt hampaat ovat alkaneet murentua.

Kroonisiin sairauksiin liittyy usein syljen erityksen vähenemistä, mikä altistaa hampaiden kiillevaurioille. Tällainen sairaus on mm. keliakia. Toki myös ikääntyessä syljen erityksen määrä ja koostumus muuttuvat. Myös hankala, korkealle nouseva refluksi, altistaa hammasvaurioille ja tällöin gastroskopia saattaa olla aiheellinen. Tällöin voidaan myös poissulkea keliakia hampaan kiillevaurion taustalta. Hampaiden eroosiota aiheuttavat mm. happamat juomat ja ruuat, C-vitamiini, anoreksia ja bulimia, ympäristön hapot (esim. teollisuushapot) ym.

Itse IBD:n hoitoon käytettävillä lääkkeillä ei tiedetä olevan suoraa vaikutusta hampaisiin.

Suun ja hampaiden hygieniasta tulee huolehtia. Päivittäisen hampaiden harjauksen lisäksi siihen kuuluvat säännölliset käynnit suuhygienistillä ja hammaslääkärillä. Tällöin voidaan poistaa mahdollinen hammaskivi ja hoitaa kehittynyt karies. Lisäksi tulee muistaa, että hammastulehdukset eivät hoidu pelkällä antibiootilla, vaan ne vaativat hammaslääkärin suorittamia toimenpiteitä.

Suun limakalvot ja hoitamattomat hampaat ovat yleinen infektioportti erityisesti immuniteettia heikentäviä lääkkeitä käyttävillä henkilöillä. Jos IBD:n hoitoon käytetään em. lääkkeitä (esimerkiksi kortikosteroidit, tiopuriinilääkkeet, metotreksaatti, biologiset lääkkeet) tulee suun ja hampaiden terveydestä pitää erityistä huolta. Tällöin siihen kuuluu nuo päivittäiset hampaiden harjaukset ja säännölliset käynnit hammashoidossa. Mikäli aihetta ilmenee, tulee potilaan käydä hammaslääkärissä, jotta voidaan tarvittaessa saneerata hampaisto ja tehdä muita tarvittavia toimenpiteitä. Yleensä IBD-potilaita kehotetaan huolehtimaan hammashuollosta julkisen terveydenhuollon kautta, mutta mikäli tilanne katsotaan IBD:n hoitoa tai potilaan terveyttä uhkaavaksi, niin tällöin voidaan harkintaa käyttäen tehdä lähete erikoissairaanhoidon yksikköön tilanteen korjaamiseksi.