Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

IBD ja SSRI-lääkitys

01.06.2021

Kysyjää mietityttää IBD:n ja masennuslääkkeiden mahdollinen yhteys toisiinsa. Markkinoilla on useita eri lääkevaihtoehtoja masennuksen hoitoon. Kyseisten lääkkeiden yhteyttä IBD:n syntyyn ei ole tutkittu.

IBD on globaalisti merkittävä krooninen sairausryhmä. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että IBD:n esiintyvyys lisääntyy länsimaisen elämäntyylin omaksuneissa maissa (1). IBD voi lisätä riskiä sairastua masennukseen. Sairauden ilmaantuminen nuorelle vaiheessa, jossa pitäisi nauttia elämästä ja suuntautua kohti tulevaisuutta, altistaa ahdistukselle ja masennukselle. Lisäksi masennus huonontaa IBD:n ennustetta.

Äskettäin on tehty iso tutkimus missä osoitettiin, että masennusta sairastavilla esiintyy normaaliväestöä enemmän IBD:tä. Ja lisäksi saatiin viitettä, että masennuksen hoitoon käytettävät lääkkeet mahdollisesti suojaavat IBD:n kehittymiseltä (2). Eräässä tutkimuksessa on saatu viitettä, että immuunipuolustuksen aktivoituminen ja tulehdusvälittäjäaineiden kuten sytokiinien vapautuminen voi johtaa masennuksen aktivoitumiseen (3). Kliinikon näkökulmasta masennuksen ja tulehduksellisten suolistosairauksien yhteys on mielenkiintoinen ja saattaa tulevaisuudessa avata uusia mahdollisuuksia hoitaa IBD potilaita.

Kirjallisuus:

(1) Ng SC, Shi HY, Hamidi N, et al. Worldwide incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of population-based studies [published correction appears in Lancet. 2020 Oct 3;396(10256):e56]. Lancet. 2017;390(10114):2769-2778. doi:10.1016/S0140-6736(17)32448-0

(2) Frolkis AD, Vallerand IA, Shaheen AA, et al. Depression increases the risk of inflammatory bowel disease, which may be mitigated by the use of antidepressants in the treatment of depression. Gut. 2019;68(9):1606-1612. doi:10.1136/gutjnl-2018-317182

(3) Dantzer R, O’Connor JC, Freund GG, Johnson RW, Kelley KW. From inflammation to sickness and depression: when the immune system subjugates the brain. Nat Rev Neurosci. 2008;9(1):46-56. doi:10.1038/nrn2297

 

C-ANPROM/FI/IBDD/0144
03/2023