Nina Eriksson

IBD, malaria ja tuberkuloosi

12.09.2018

Kysyjää askarruttaa biologinen lääke ja matkustaminen Etelä-Afrikkaan siellä esiintyvän malarian ja multiresistentin tuberkuloosin vuoksi. Heti alkuun vastaan, että biologisia tai immunosuppressiivista lääkitystä saavan ja toki myös muiden IBD-potilaiden on hyvä ajoissa ennen matkailua perehtyä mm. Crohn ja Colitis ry:n matkailua koskevaan oppaaseen ja ulkoministeriön matkustustiedotteisiin. Myös näiden Reunapaikkasivujen IBD-hoitajapalstalla on matkailua käsitelty 10.01.2017. Paitsi infektioriskit kohdemaassa on tärkeää mm. huomioida ja hoitaa kuntoon perusrokotukset (huom. lääkitykset aiheuttavat myös tiettyjä rajoituksia matkailijan rokotuksiin), varmistaa kattaako matkavakuutus kroonisen taudin mahdollisen aktivoitumisen hoidon, mitkä ovat hoitomahdollisuudet kohdemaassa jne. Hoitavan lääkärin ja usein myös matkailulääkärin kanssa on syytä keskustella matkustamisesta ja mahdollisista riskeistä, joihin voivat vaikuttaa muutkin seikat kuin IBD tai yksittäinen siihen käytetty lääke.

Malaria on loistauti, joka tarttuu hyttysenpiston välityksellä. IBD sen hoidossa käytettyine lääkityksineen ei yksinään aiheuta suurentunutta malariatartuntariskiä tai malariainfektion komplikaatioriskiä. Malarian esto tulee toteuttaa välttämällä huolellisesti hyttysten pistoja (vaatetus, hyttyskarkotteet, vuodeverkot) ja käyttämällä ohjeenmukaisesti matkustusalueelle suositeltua malarianestolääkitystä. Mahdolliset lääkeyhteisvaikutukset on syytä tarkistaa.

Tuberkuloosi on yleinen tartuntatauti Afrikassa johtuen runsaasta HIV-positiivisesta väestöstä. Lääkitykselle vastustuskykyinen tuberkuloosi on toistaiseksi levinnyt pääosin HIV-positiivisen väestön keskuudessa. Tuberkuloosia on enemmän köyhemmässä väestössä ja erityisesti slummialueilla. Tartuntariskiin vaikuttaa selvästi oleskeluaika ja -läheisyys sairastuneen seurassa. Tartuntariski on yleensä pieni turistialueilla muutaman viikon matkalla. Immunosuppressiivista ja etenkin biologista lääkitystä saavan potilaan tulee miettiä, minkälaisiin olosuhteisiin matka suuntautuu. Näitä lääkkeitä saavilla tuberkuloosi on vakava sairaus, jonka vähäinenkin epäily on selvitettävä. Suomessa testataan kaikki potilaat tuberkuloosin poissulkemiseksi ennen biologisen lääkityksen aloittamista. Jos oleilu riskikohteessa on yli 1 kk tai on olemassa selkeä epäily kontaktista tuberkuloosipotilaaseen, voidaan harkita poissulkukokeiden toistamista 8-10 viikkoa mahdollisen altistuksen jälkeen taudin varhaiseksi toteamiseksi.