Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

IBD, nuuska ja nuori

07.05.2020

Nuuskan käyttö nuorison keskuudessa on lisääntynyt sekä tytöillä että pojilla. Tänä päivänä nuuskaa käyttäviä nuoria on jo enemmän kuin tupakoivia nuoria. Suomalaisille lääketieteen opiskelijoille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan vastaajista 12,3 % nuuskasi ja vain 4,5 % poltti tupakkaa. Miehet nuuskasivat naisia enemmän (1). Vuonna 2015 suomalaisnuorten yleisin syy nuuskan käyttöön oli halu kokeilla jotain uutta, mikä vastaa kansainvälisiä tuloksia (2).

Nuuska on valmistettu tupakasta ja se asetetaan huulen alle, josta nikotiini imeytyy verenkiertoon. Nuuskan sisältämä nikotiini aiheuttaa riippuvuutta. Nuuskan fysiologiset vaikutukset johtuvat nikotiinista, joka stimuloi ja rauhoittaa. Nikotiini nostaa verenpainetta ja kiihdyttää sydämen sykettä. Savukkeesta saatu nikotiini suurentaa veren nikotiinipitoisuutta nopeasti, kun taas nuuska pitää veren nikotiinipitoisuuden korkeana huomattavasti kauemmin.

Tupakkakasvista on tunnistettu noin 3 000 ainetta, ja nuuskan on osoitettu sisältävän lukuisia syöpävaarallisia aineita kuten polysyklisiä hiilivetyjä, aldehydejä, raskasmetalleja ja radioaktiivista polonium-210:tä (3). Kaikkia nuuskan haittavaikutuksia ei vielä tiedetä.

Suomalaisen katsausartikkelin mukaan nuuska aiheuttaa paikallisia suun limakalvon vaurioita, joista tyypillisin on ns. nuuskaleesio (3). Limakalvovaurio esiintyy paksuuntuneena, harmahtavana ja ryppyisenä limakalvomuutoksena kohdassa, jossa nuuskaa pidetään. Myös ikenien vetäytymistä ja ientulehdusta esiintyy.

Nuuskan aineosat lisäävät useiden eri syöpämuotojen kuten suun ja nielun syöpien sekä ruokatorven- ja mahalaukun syöpien riskiä. Nuuska aiheuttaa myös sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia. Aivoinfarktin riski on 72 %  suurempi nuuskaa käyttävällä kuin niillä, jotka eivät käytä mitään tupakkatuotetta. On myös viitteitä siitä, että riski saada tyypin 2 diabetes kasvaa niillä, jotka käyttävät yli kolme rasiallista nuuskaa viikossa. (3)

Naisilla nuuskan käyttö lisää raskauskompilaatioiden riskiä. Nuuskan käytön on havaittu lisäävän sikiön kohtukuoleman riski jopa enemmän kuin tupakanpoltto. Huolestuttavaa viimeaikaisessa kehityksessä on ollut tupakka- ja nikotiinituotteiden rinnakkaiskäytön lisääntyminen nuorten keskuudessa. (3)

Tiedämme, että IBD-potilailla tupakointi vaikuttaa eri tavalla Crohnin tautia sairastavilla kuin haavaista koliittia sairastavilla. Vaikka CU:ta sairastavalla tupakointi voi lievittää oireita ja jopa estää relapseja, ei tupakointia voi suositella IBD:n hoitokeinona. Syynä on se, että tupakoinnilla kuten myös nuuskan käytöllä, on enemmän terveyttä uhkaavia kuin sitä suojaavia vaikutuksia. Tupakkatuotteisiin liittyy kohonnut maha-suolikanavan syöpien riski. Tämän tiedostaminen pitäisi olla yksinään riittävän vahva syy jättää kaikki nikotiinituotteet hyllyyn. Tarttumattomien tautien ehkäisyssä tupakoinnin ja nuuskan käytön vähentäminen kuuluu keskeisiin tavoitteisiin ja toiminta-alueisiin. Tähän alueeseen kuuluu myös uusimmat valmisteet, kuten sähkötupakat, vesipiiput ja suuhun liukenevat tupakkalevyt ja -tikut.

Lähteet:

  • Piilonen M., Näpänkangas R, Tanner T. Nuuskaus ja tupakointi hammaslääketieteen ja lääketieteen opiskelijoilla.
    Suomen Lääkärilehti.2020;75(6);330-333
  • Ollila H., Ruokolainen O., Kinnunen J, Rautalahti M. Nuorten nikotiinituotteiden käyttö. Duodecim. 2017;133(21):2045-53
  • Wickholm S., Lahtinen A., Ainamo A, Rautalahti M. Nuuskan terveyshaitat. Duodecim.2012:128(10);1089-96