Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Immunosuppressiiviset lääkkeet ja tatuointi/lävistys

06.09.2019

Ihon merkkaaminen joko tatuoinneilla tai lävistyksillä on yleistynyt vuosi vuodelta. Näin myös immunosuppressiivista lääkitystä (kortikosteroidit, tiopuriinit, biologiset hoidot) käyttävillä potilailla. Tiopuriinilääkkeisiin kuuluvat atsatiopriini ja merkaptopuriini. Näillä lääkkeillä ei ole vertaohentavaa vaikutusta.

Mikäli em. lääkkeitä käyttävä potilas haluaa lävistyksen, on suositeltavaa välttää lävistyksen tekoa suun ja nenän alueelle, korvan rustokudokseen ja sukupuolielimiin kohonneen infektioriskin vuoksi. Lisäksi tulee huolehtia toimenpiteen steriiliydestä ja että käytettävät materiaalit ovat laadukkaita, puhumattakaan siitä, että tekijä on ammattilainen.

Tatuointien suhteen tilanne on aavistuksen toisenlainen. Ongelmana on se, että huolimatta tatuointien oton yleisyydestä, kerättyä tietoa niiden aiheuttamista ongelmista immunosupprimoiduille potilaille on vähän. Viimeaikoina on herännyt keskustelua tatuointiaineiden puhtaudesta, koska musteaineiden alkuperä voi olla epäselvä. Lisäksi tulee huolehtia, että tatuointeja tehdessä käytettävät neulat ovat steriilejä veriteitse välittyvien infektioiden välttämiseksi (hepatiitit). Niin sanottuja festari-tatuointeja tulee ehdottomasti välttää. Mikäli henkilöllä on taipumus muodostaa ylimääräistä kudosta ihon vaurioihin (niin sanottu keloidi-taipumus) voi tatuoinnin otto aiheuttaa iholle korostuneen sidekudosmuodostuksen, joka voi olla jopa esteettisesti haittaava.

Kortikosteroideja ja tiopuriineja käyttävillä infektioriski tatuointien yhteydessä vaikuttaa olevan vähäinen, mutta biologisia lääkkeitä saavilla infektion mahdollisuus on todennäköisesti sitä luokkaa, että tatuoinnin ottoa tai lävistyksiä ei voi infektioriskin vuoksi suositella. Ei varsinkaan, jos IBD on aktiivisessa vaiheessa.

Eli IBD-potilaiden, jotka saavat immunologisia lääkkeitä, tulee olla harkitsevaisia lävistyksiä ja tatuointeja ottaessaan, jotta vältytään infektio-ongelmilta toimenpiteen jälkeen.