Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

J-pussi ja urheilu

14.01.2020

Vaikean tai lääkitykselle reagoimattoman haavaisen koliitin viimeisenä hoitovaihtoehtona on kirurginen paksusuolen poisto. Tällöin paksusuoli poistetaan ja ohutsuolen loppuosasta tehdään säiliömäinen rakenne (J-pussi) joka yhdistetään peräaukkoon. Tällöin uloste tulee luonnollisen ruumiinaukon läpi. Leikkauksen jälkeen uloste on yleensä tavanomaista löysempää ja suoli toimii tiheämmin. Mitään tutkimusta raskaan fyysisen urheilusuorituksen vaikutuksesta J-pussileikatuille potilaille ei ole olemassa. Laajan vuonna 2004 julkaistun 15 vuotta kestäneen seurantatutkimuksen mukaan J-pussileikatuilla potilailla yölliset ulostuskerrat lisääntyivät keskimäärin yhdestä kahteen. Samassa tutkimuksessa leikatut potilaat kokivat yleisen elämänlaatunsa parantuneen ja mm. kokivat kykenevänsä harrastamaan liikuntaa paremmin kuin ennen leikkausta.

Kestävyysurheilu asettaa elimistön suuren rasituksen alle. Pitkäkestoisessa ja fyysisesti vaativassa rasituksessa verenkierto jakautuu siten, että sisäelimistä, kuten suolistosta verenkierto keskittyy mm. lihaksiin. Kirjallisuudessa on tapausselostuksia, joissa maratoonareille on kehittynyt iskeeminen (hapenpuutteesta johtuva) vaurio paksusuoleen.

J-pussileikkauksen jälkeen uloste tulee tavanomaista löysempänä ja tiheämmin. Osalla leikatuista voi tulla myöhemmin pidätyskyvyn suhteen ongelmia ja osalla voi kehittyä ahtaumia. Nämä saattavat hankaloittaa pitkäkestoista suoritusta. Paksusuolen yksi tärkeä tehtävä on poistaa ulosteesta vettä, jolloin uloste kiinteytyy. Keskimäärin ohutsuolesta paksusuoleen tulevasta nestemäärästä eritetään peräsuolen kautta noin 1/10. J-pussi leikatuilla ei tätä nesteen takaisinottoa tapahdu ja uloste on siksi löysempää. Tämä tulee ottaa huomioon urheilusuorituksen aikana ja lisätä nautittavan nesteen määrää.

Mikään ei estä J-pussi leikattua harrastamasta liikuntaa, edes fyysisesti yksilön rajoja koettelevaa. Tällöin tulee muistaa että liikunta pitää aloittaa varovasti ja rasitusta lisätä asteittain omaa kehoa kuunnellen. Mikäli J-pussista ei tule ongelmia, voidaan rasitusta lisätä. Ravitsemuksessa tulee huolehtia riittävien ravinto- ja hivenaineiden saamiseksi, myös kuidun saannista tulee huolehtia jolloin uloste osaltaan kiinteytyy.

Ohutsuolen verenkierto on runsas ja varmistettu niin, että valtimoverenkierron romahtamista ei terveellä ihmisellä pääse tapahtumaan. Yleensä ohutsuolen iskemia (hapenpuute) johtuu esim. valtimoiden kalkkeutumisesta ja mekaanisesta syystä, kuten suolen kureutumisesta ja kiertymisestä. Tällöin verenkierto estyy ja aiheuttaa kudoksen hapenpuutteen. Toki paksusuolen leikkauksen jälkeen voi ilmaantua leikkauksen aiheuttamien kiinnikkeiden pohjalta syntynyt verenkiertohäiriö, mutta tämä ilmaantuu oireisena jo levossa tai esim. ruokailun jälkeen.

Eli mitään tyhjentävää vastausta tavoitteellisen kestävyysurheilun vaikutuksesta J-pussileikatun suolistoon ei voi antaa. Suosittelen omana henkilökohtaisena mielipiteenäni, että em. liikuntaa halajavan henkilön tulee aloittaa rasitus kevyesti ja tavoitteellisesti lisätä rasitusta omaa kehoaan kuunnellen. Mikäli rasituksen aikana esiintyy suoritusta haittaavaa kipua leikkausalueella tai ilmaantuu esim. verta ulosteen joukkoon, on se merkki siitä, että rasitus voi olla liikaa ja sitä on syytä vähentää.