Nina Eriksson

Kannabiksen käyttö IBD:ssä

26.11.2018

Kannabiksen käyttö IBD:ssä on ollut jo muutamankin kysymyksen aiheena. Kannabis aiheena ei sisälly mihinkään tietämiini hoitosuosituksiin tai – vaihtoehtoihin eikä ole ollut laajamittaisten IBD-keskustelujen/koulutuksien aiheena. Tähän vaikuttaa tietysti se, että kuten edellisessä Kannabis ja lääkekannabis- tekstissäni totean, kannabiksen käyttö on mm. Suomessa laitonta. Käytössä oleva, laillinen, lääkekannabis (Sativex ®) on hyväksytty ainoastaan MS-taudin hoitoon. Muut lääkekannabistuotteet vaativat Fimean (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) erityisluvan.

Ajatus kannabiksen hyödystä IBD:ssä perustuu siihen, että tutkimukset kertovat elimistömme endokannabinoidijärjestelmän osallistuvan suoliston toimintaan ja reaktioihin. Eläinmallit cannabinoidien kemiasta ja vaikutuksesta elimistössä antavat näyttöä vasteesta tulehdukseen, ripuliin ja kipuun. Cannabidiolilla (CBD), jolla ei ole keskushermostosivuvaikutuksia, on todettu tulehduksen vastaisia ja tulehdusta sääteleviä (anti-inflammatorisia) vaikutuksia hiirille aiheutetussa tulehduksellisessa suolisairaudessa. Niinpä kannabista on ehdotettu hoidoksi juuri suolen tulehduksiin, toimintahäiriöihin, pahoinvointiin/oksenteluun ja vatsakipuun. Tutkimuksia kannabiksen käytöstä IBD:ssä on kuitenkin vähän.

Tehdyissä ihmistutkimuksissa on saatu positiivista vastetta oireisiin ja elämänlaatuun, mutta ei ole tutkimusta, joka osoittaisi vaikutusta biomarkkereilla (esim. kalprotektiini, crp) tai tähystyksellä todettavaan taudin kulkuun.

Tutkimukset maista, joissa ”viihdekannabiksen” hankinta, laillinen tai laiton, on vaivattomampaa, kertovat, että jopa 40–50 % potilaista on kokeillut ja 10–12 % potilaista käyttää enemmän tai vähemmän säännöllisesti kannabista IBD:hen liittyvien oireiden lievittämiseen. Kannabiksen niin lyhyt- kuin pitkäaikaishaittavaikutukset ovat aiheuttaneet kuitenkin sen, että monet lääketutkimukset eivät ole edenneet mahdollisista hyötyodotuksista huolimatta.

Tehdyt tutkimukset jättävät paljon vastaamattomia kysymyksiä suuntaan jos toiseenkin. Tulkintaa ovat heikentäneet mm. se, että vertailuryhmä (ns. placeboryhmä) on puuttunut, annos ja käyttömuoto eivät ole olleet vakioituja ja lisäksi monet tehdyt tutkimukset ovat olleet lyhyitä kestoltaan.

 

Yhdysvalloissa kartoitettiin potilaiden kokemia ”viihdekannabiksen” vaikutuksia IBD:hen liittyviin oireisiin. 19 % vastaajista ei kokenut mitään hyötyä. Tehdyissä tutkimuksissa kipujen ja/tai pahoinvoinnin väheneminen ja/tai ruokahalun paraneminen ovat olleet yleisin apu. Lisäksi osa potilaista on saanut apua pahoinvointiin, uupumukseen, ulostetiheyteen, matalapainoisuuteen. Toisaalta kannabiksen käyttäjät raportoivat selvästi enemmän ahdistusta, masennusta, kipua ja sosiaalista tyytymättömyyttä.

 

Huolta kannabiksen käytössä aiheuttaa ajatus siitä, että oireet peittävä valmiste vähentää suolta hoitavan lääkityksen käyttöä ja kontrolleissa käyntiä aiheuttaen taudin etenemisen hankaline komplikaatioineen. Lisäksi sen käyttöä rajoittavat laadukkaiden tutkimusten puute ja huoli aineen tiedossa olevista kognitiivisista (muisti, ”järjenjuoksu”jne.), psyykkisistä ja hengityselinsivuvaikutuksista.

 

Ennen ajatusta kannabiksesta tulisi mielestäni panostaa taudin hallintaan tutkituin ja tunnetuin käytössä olevin keinoin, myös ei-lääkkeellisiä tukia käyttäen. Toivottavasti tulevaisuus näyttää, onko olemassa jokin IBD-ryhmä, jonka hoitoon kannabis voisi tuoda toivottua lisäapua. Tämä kuitenkin vaatii paljon lisätietoa annostuksesta, valmistemuodosta, lyhyt- ja pitkäaikaissivuvaikutuksista ja hyötyjen ja haittojen mittaamisesta.
(Kts. myös vastaukseni Uuden lääkkeen syntyminen ja arvioiminen 04.06.2018)