Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Keskenmenonriski ja IBD

01.10.2021

Kysyjä pohtii IBD-sairauden aiheuttamaa raskauden keskenmenoriskiä. Tiedetään, että aktiivinen IBD heikentää mahdollisuutta tulla raskaaksi1. Siksi IBD-potilaan on hyvä tehdä hyvissä ajoin perheensuunnittelua, joka mahdollistaa turvallisen raskausajan.

Äskettäin julkaistussa kyselytutkimuksessa selvitettiin lapsettomuuden esiintyvyyttä ja IBD:hen liittyviä huolia naisilla, jotka sairastavat IBD:tä. Tutkimuksessa havaittiin, että yli 35-vuotiailla IBD:tä sairastavilla naisilla lapsettomuus oli todennäköisempää IBD:tä sairastamattomiin verrattuna. Sen sijaan alle 35-vuotialla lapsettomuuden esiintyvyydessä ei ollut merkittävää eroa IBD:tä sairastavien ja tautia sairastamattomien välillä.2

Käytössä olevasta lääkityksestä on syytä keskustella hoitavan lääkärin ja hoitajan kanssa jo raskautta suunniteltaessa. Lääkityksen jatkaminen raskauden aikana edellyttää, että lääkityksen riskit ja haitat on arvioitu tarkoin.

Kuten yllä on kerrottu, naisen iällä on vaikutusta raskaaksi tulemisen todennäköisyyteen, sillä yli 35-vuotiaan IBD-potilaan raskaaksi tulon todennäköisyys on pienempi kuin samaa ikää olevan IBD:tä sairastamattoman naisen. Näin ollen nuoremmalla iällä aloitettu perhesuunnittelu parantaa raskaaksi tulon todennäköisyyttä. Olennaista on huolehtia siitä, että IBD on remissiossa, eli taudin oireettomassa tai lievemmässä vaiheessa koko raskauden ajan. Aktiivi tulehdus suolessa heikentää raskaaksi tulemisen mahdollisuutta. Tästä syystä perhesuunnittelussa on tärkeää huomioida, että äidin IBD-tauti on remissiossa siinä vaiheessa, kun raskauden alku on suunniteltu alkavaksi. Aktiivisesti remissioon pyrkimällä pienennetään äidin riskiä saada keskenmeno.

 

Kirjallisuus:

1 Selinger C P., Nelson-Piercy C., Fraser A. et al. IBD in pregnancy: recent advances, practical management. Frontline Gastroenterology 2021;12:167-168.

2 Walldorf J., Brunne S., Gittinger F S. et al. Family planning in inflammatory bowel disease: childlessness and disease-related concerns among female patients. European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2018,30:310–315.