Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Koronarokotteen teho merkaptopuriinilääkityksen aikana

07.09.2021

Kysyjällä on merkaptopuriinilääkitys ja nyt COVID19-pandemian aikana on saanut kaksi rokotetta. Nyt häntä mietityttää, miten koronarokote suojaa immuunivasteeseen kohdistuvien lääkkeiden käyttäjiä.

Tiedetään, että vaikean COVID19-infektion riskitekijöitä ovat esimerkiksi korkea ikä, miessukupuoli, ylipaino, tyypin 2 diabetes, huono sosiaalinen verkosto sekä mm. hengityselinten sairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, maksasairaudet ja syöpäsairaudet1 . Tulee muistaa, että Suomessa on saavutettu melko korkea rokotuskattavuus, jolloin riskiryhmien sairastumisriski pienenee. Tämä on näkynyt mm. sairaalahoitoa vaativien tautitapauksien vähäisessä määrässä (8/2021).

IBD-potilaiden riskiä sairastua COVID19-sairauteen on tutkittu jonkun verran, mutta vielä ei voida vetää pysyviä päätelmiä siitä, mitkä tekijät altistavat vaikealle taudille. Täten tähänastisiin tutkimustuloksiin tulee suhtautua varovaisesti. COVID-pandemian alkuvaiheessa Italiassa ja Kiinassa tehdyissä tutkimuksissa IBD-potilaista suurimmassa riskissä olivat iäkkäät ihmiset joilla on liitännäissairauksia, suurta kortikosteroidilääkitystä saavat sekä aktiivia IBD-sairautta potevat1.

On viitteitä siitä, että tiopuriinilääkitys (atsatiopriini, merkaptopuriini) voi altistaa vaikeille virusinfektioille (mm. sytomegalo- ja variccella zoster-viruksille) tai niiden uudelleen aktivoitumiselle1. Myös itse aktiivinen tulehdus suolen limakalvolla voi lisätä riskiä. Ei ole näyttöä siitä, että IBD:n huono hoitotasapaino tai käytössä oleva tiopuriinilääkitys altistaisi viruksien aiheuttamalle hengitystieinfektiolle. Täten IBD:n hyvä hoito ja tavoite pysyä taudin suhteen remissiossa on ensiarvoisen tärkeää myös näin pandemian aikana.

IBD-potilaiden joukossa suurimmassa riskissä vaikuttaisivat olevan siis ne potilaat, jotka saavat suuria annoksia kortikosteroideja taudin hoitoon. Tehdyissä tutkimuksissa on myös viitettä siitä, että tiopuriinilääkkeet monoterapiana saattavat altistaa vaikealle COVID19-taudille, ja erityisesti riskiryhmään kuuluvilla (kts. edellä)1. Toisaalta on viitteitä siitä, että biologiset lääkkeet (TNF-alfa-salpaajat) saattavat suojata vaikealta COVID-taudilta1.

Omana henkilökohtaisena mielipiteenäni on, että hoitamaton IBD on potilaalle suurempi terveysriski kuin riski saada vakava COVID19-infektio lääkityksen altistamana. Rokotetulle IBD-potilaalle riittää, kun noudattaa yleisiä annettuja hygieniaohjeita. Maskia on hyvä käyttää tilanteissa joissa ei voi vaikuttaa turvamääräyksien toteutumiseen (kuten yökerhot ja yleisötapahtumat).

 

Kirjallisuutta:

1 Lees CW, Irving PM, Beaugerie L. COVID-19 and IBD drugs: should we change anything at the moment? Gut 2021;70:632-634.