Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Krooninen, tulehduksellinen sappitiesairaus

24.09.2021

Kysyjän lapsella on diagnosoitu IBD ja PSC (primaari sklerosoiva kolangiitti). Tämä huolestuttaa potilasta ja hänen läheisiään.

PSC on maksan krooninen tulehduksellinen sappitiesairaus, johon liittyy myös sappiteiden fibrotisoitumista. Suurimmalla osalla PSC:tä sairastavista on taustalla tulehduksellinen suolistosairaus (IBD) 1.  IBD, jossa liitännäissairautena on PSC, on yleensä vähäoireinen ja ilmenee usein nuorella iällä.

PSC-potilaat kuuluvat vaativan erikoissairaanhoidon (yliopisto- tai keskussairaala) seurantaan.

PSC on harvinaistauti, mistä syystä isojen ja suuria potilasmääriä sisältävien tutkimusten teko on haastavaa. Vuonna 2016 julkaistun meta-analyysin tulokset osoittivat, että henkilöillä, jotka sairastavat PSC:tä ja IBD:tä, on noin kolminkertainen riski sairastua paksusuolen syöpää pelkästään IBD:tä sairastaviin verrattuna2. Mikäli potilaalla on sekä IBD että PBC, suositellaan vuosittain tapahtuvaa paksusuolentähystyskontrollia paksusuolen tuumoreiden poissulkemiseksi. Lisäksi säännöllinen kontakti hoitavaan yksikköön useamman kerran vuodessa on aiheellista.

Jokainen sairaus, oli kyseessä sitten pitkäaikainen krooninen tai aggressiivisesti käyttäytyvä, kohtelee jokaista potilasta eri tavoin. Taudin kulku on yksilöllinen ja taudin etenemisnopeuden ja vaikeusasteen kirjo on yksilöiden välillä laaja. Tästä syystä yksilön kohdalla ei voida ennustaa taudin etenemistä. Nuoren henkilön sairastuessa vakavaan tautiin tärkeässä osassa on hoitavan yksikön toiminta. Tällöin hoitavat lääkärit, IBD-hoitajat ja muut ammattilaiset kuten psykologit ja sosiaalityöntekijät muodostavat tukiverkon, johon potilas ja omaiset voivat tukeutua. Lisäksi valtakunnallinen IBD:tä tai muuta suolistosairautta sairastavien sekä heidän läheistensä etujärjestö ”IBD ja muut suolistosairaudet ry:n” tarjoaa laaja-alaista vertaistukea, myös nuorten tarpeita ajatellen.

 

 

Kirjallisuus:

1 Barberio B., Massimi D., Cassagon N. et al. Prevalence of Primary Sclerosing Cholangitis in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. Gastroenterology. 2021 Aug 20;S0016-5085(21)03412-0.

2 Zheng, H-H. and Jiang X-L. Increased risk of colorectal neoplasia in patients with primary sclerosing cholangitis and inflammatory bowel disease: a meta-analysis of 16 observational studies. European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2016, 28:383–390.

 

C-ANPROM/FI/IBDD/0173
04/2023