Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Lapsihaaveet ja IBD

09.12.2021

Kysyjän mies sairastaa haavaista paksusuolentulehdusta (Colitis ulcerosa), johon hänellä on lääkitys. Kysyjällä itsellään ei ole IBD-sairautta. Pariskunta toivoo lasta, ja heitä mietityttää miehen IBD-lääkitys.

Tällä palstalla on käsitelty raskautta ja IBD:tä esimerkiksi 1.10.2021 ja 31.5.2021 julkaistuissa kirjoituksissa. Kun perheenlisäystä aloitetaan suunnittelemaan, on IBD-lääkityksestä aina keskusteltava hoitavan lääkärin kanssa. Tämä koskee myös tilanteita, joissa IBD-lääkityksen käyttäjä on mies. Lääkityksen haitat ja hyödyt punnitaan huolellisesti yhdessä lääkärin kanssa ennen lääkityksen muuttamista tai tauottamista.

Yleisellä tasolla isän kautta aiheutuneet sikiövaikutukset ovat teoriassa mahdollisia, joskaan ihmisillä ei ole osoitettu yhteyttä isän lääkityksen ja sikiövaurioiden välillä. Genotoksiset lääkkeet voivat vaikuttaa perimään ja aiheuttaa kromosomipoikkeavuuksien ohella vaurioita DNA:han.1 Olennaista perheenlisäystä suunniteltaessa on se, että potilaan IBD-sairaus on remissiossa, sillä aktiivi tulehdus suolessa heikentää raskaaksi tulemisen mahdollisuutta.

Kirjallisuutta:

(1) Malm Heli ja Ellfolk Maria. Mitä lääkkeitä voi käyttää raskauden aikana? Duodecim 2016; 132: 1781-1789.

C-ANPROM/FI/IBDD/0191