Nina Eriksson

Lieväoireisen ohutsuolen Crohnin taudin hoito

08.01.2019

Kysyjä pohtii, miksi lieväoireista Crohnin tautia ei hoideta 5 ASA -lääkityksellä merkaptopuriinin sijaan.

Noin kolmasosalla Crohnin tautia sairastavista tauti sijaitsee diagnoosivaiheessa ohutsuolen loppuosassa. Taudin aktiivisuutta voidaan arvioida verikokein (CRP ja hemoglobiini) ja ulosteen kalprotektiinin avulla. Nämä arvot voivat kuitenkin olla normaaleja, vaikka ohutsuolessa olisikin tähystyksessä ja koepaloissa näkyvää tulehdusta. Hoidon tavoitteena on potilaan oireettomuuden lisäksi saavuttaa myös tulehduksen paraneminen suolen limakalvolla (remissio). Katsotaan, että nopealla remission saavuttamisella voidaan estää sekä taudin muuttumista vaikeampiasteiseksi että kortisonikuurien, sairaalahoitojen ja leikkausten tarvetta. Lääkitystä suunniteltaessa verrataan potilaan kohdalla yksilöllisesti taudin aiheuttamia riskejä (mm. potilaan sairastumisiän, taudin sijainnin ja sen laajuuden, aktiviteetin ja käyttäytymisen perusteella) lääkityksen aiheuttamiin tunnettuihin riskeihin. Lääkitystä valittaessa huomioidaan myös esim. potilaan ikä, mahdolliset perheenlisäyssuunnitelmat, suolen ulkopuoliset oireet (ekstraintestinaalimanifestaatiot), kustannukset sekä potilaan huolet ja toiveet.

Crohnin taudin hoidossa erotetaan kaksi vaihetta remission saavuttaminen ja sen ylläpito. Lievässä ohutsuolen lopun taudissa käytetään yleensä remission saavuttamiseen budesonidia, joka on pääsääntöisesti suolessa vaikuttava kortisonivalmiste. Vain hyvin pieniä määriä budesonidista pääsee yleiseen verenkiertoon, jolloin kortisonin haittavaikutukset jäävät vähäisiksi. Useiden tutkimusten yhteistulos (meta-analyysi) on, etteivät 5 ASA-valmisteet ole lumehoitoa (plasebo) parempia remission saavuttamisessa. Lievän ohutsuolen loppuosan Crohnin taudin ylläpitohoidossa käytetään Suomessa useimmiten ensisijaisesti tiopuriineja (atsatiopriini tai merkaptopuriini) ja valikoiden myös metotreksaattia. Laajoissa selvityksissä on todettu, ettei 5ASA-valmisteilla ole vaikutusta remission ylläpidossa Crohnin taudissa.

Hyvin lievässä ja oireettomassa Crohnin taudissa voidaan joskus ajatella myös lääkkeetöntä hoitoa. Tällöinkin tautia täytyy seurata ja herkästi reagoida, jos se muuttaa käyttäytymistään.

Lisäksi haluan tässäkin muistuttaa, että tupakoimattomuus/tupakoinnin lopettaminen on tärkeä ja vaikuttava osa Crohnin taudin hoidossa.