Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Merkaptopuriini ja raskaus

31.05.2021

Kysyjä on sairastanut haavaista koliittia (Colitis Ulcerosa) 10 vuotta ja lääkitykseen on lisätty merkaptopuriini-lääke.

Tiopuriinivalmisteista (atsatiopriini, merkaptopuriini) on kertynyt pitkäaikaista kokemusta IBD:n hoidossa. Huonossa hoitotasapainossa oleva suolistotulehdus voi olla suurempi riski potilaan ja sikiön hyvinvoinnille kuin tiopuriinilääkityksen käyttö raskauden aikana. Lääkityksen aikana tulisi käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää, ja sen käyttöä jatkaa vähintään kolme kuukautta hoidon lopettamisen jälkeen. Mikäli atsatiopriinia tai merkaptopuriinia käyttävä äiti tulee raskaaksi hoidon aikana, on lääkkeen käytöstä keskusteltava lääkärin kanssa, ja arvioida onko käyttöaihe selkeä ja lääkkeen käyttö tarpeellista. Kyseistä lääkitystä käyttäviä seurataan laboratoriokokein 3-4 kk:n välein, myös raskauden aikana. Vaikutusmekanismista johtuen alkuraskauden aikaisen altistuksen jälkeen 18-21 raskausviikon ultraäänitutkimus sikiön rakenteiden tarkistamiseksi on suositeltavaa.

Tutkimustulokset merkaptopuriinin vaikutuksesta sikiöön ja raskauden kulkuun ovat ristiriitaisia. Selkeää viitettä teratogeenisestä eli epämuodostumia aiheuttavasta vaikutuksesta ei ole tullut esiin, mutta lääkitys voi aiheuttaa vahinkoa spermalle tai munasoluille. Lääke imeytyy ihmisen rintamaitoon vähissä määrin, mutta imetyksen aikainen käyttö on mahdollista. Lääkkeen ottamisen jälkeen tulisi pitää 3-4 tunnin tauko imettämisestä mahdollisten haittojen vähentämiseksi.

Raskauden läpivieminen ja raskauden aikainen imetys on mahdollista sallia, edellyttäen että lääkityksen riskit ja haitat on arvioitu tarkoin, ja lääkityksen mahdollisesta lopettamisesta on suurempi riski kuin sen jatkamisella raskauden aikana. On tärkeää, että perhesuunnittelua tehtäessä ollaan yhteydessä hoitavaan lääkäriin, jotta voidaan optimoida sekä äidin, että syntymättömän lapsen hyvinvointi.