Nina Eriksson

Merkaptopuriinin haittavaikutus ja colitis ulcerosa (CU)

09.01.2019

Kysyjä sairastaa haavaista paksusuolentulehdusta (CU), johon on aloitettu merkaptopuriinilääkitys. Annosta on jouduttu laskemaan maksahaittavaikutuksen vuoksi. Nyt verenvuoto on alkanut uudestaan ja kysyjä pohtii, olisiko syynä lääkehaittavaikutus.

Merkaptopuriinin tavoiteannos on 1-1,5mg potilaan painokiloa kohti tai pyritään laboratoriossa mitattavaan pitoisuuteen. Jos tähän ei päästä haittavaikutusten vuoksi, voi lääkkeen teho suolessa jäädä heikoksi. Tällöin hoitoa voidaan usein tehostaa 5 ASA-valmisteilla, vaikka niiden teho yksin ei olisi ollut riittävä eikä niistä ole tullut haittavaikutuksia.

Merkaptopuriinin harvinaisena haittavaikutuksena (vähemmän kuin 1/1000 käyttäjää) on todettu haavaumia suun limakalvoilla ja erittäin harvinaisena (vähemmän kuin 1/10 000 käyttäjää) haavoja suolistossa. Tiopuriinit (atsatiopriini ja merkaptopuriini) ovat vanhoja lääkkeitä ja löytämäni maininta näistä haittavaikutuksista oli muiden kuin suolistotautien kohdalta, jolloin yhteys lääkkeeseen saattoi olla helpommin havaittavissa. En itse ole tähän ongelmaan törmännyt. En kuitenkaan tiedä lääkkeen aiheuttavan koliittia, joten uskon, että oireiden ja tarvittaessa tähystyslöydöksen perusteella tauti ja lääkehaittavaikutus ovat erotettavissa toisistaan.