Nina Eriksson

Mistä johtuu ohutsuoliavanneleikkauksen jälkeen jatkuvasti koholla oleva P-Krea-arvo?

24.08.2017

Plasman kreatiniinimääritystä (P-Krea) käytetään munuaistoiminnan arviointiin. Kreatiniini on peräisin lihaksista ja se poistuu elimistöstä munuaisten kautta.

Lievään munuaisten vajaatoimintaan voi olla monia syitä, joten valitettavasti suoraan tähän kysymykseen en pysty vastaamaan tietämättä tarkemmin potilaan taustoja alkaen iästä ja lihasmassasta ja jatkuen läpi tautihistorian, leikkauksen kulun, lääkityksien ja muiden sairauksien.

Munuaisten vajaatoiminta on yleistä sairaalapotilailla yleensäkin ja sitä on todettu joissain tutkimuksissa jopa 15 %:lla sairaalahoidossa olevilla IBD-potilailla. Munuaisten vajaatoimintaa aiheuttavat mm. lääkkeet, röntgenvarjoaineet, suolatasapainohäiriöt, verenvuoto, munuaisten verenkiertohäiriöt, vaikeat tulehdukset (infektiot) ja nestetasapainohäiriö, joka voi johtua nesteen saannin (liian vähäinen) ja menetyksen (liian runsas) välisestä epätasapainosta. IBD-potilailla munuaisten vajaatoiminnan riskejä ovat laaja-alainen ohutsuolen poisto, taudin kesto, ikä ja aiemmat munuaiskivet (jotka ovat Crohn-potilailla vertailuväestöä yleisempiä).

IBD-potilailla voi olla myös muita harvinaisempia munuaissairauksia, joita pidetään tautiin liittyvinä suolen ulkopuolisina sairauksina (ekstraintestinaalimanifestaatioina). IBD-tauteihin käytetyistä lääkkeistä siklosporiiniin, sulfasalatsiiniin ja jopa 5-ASA-valmisteisiin liittyvät myös eriasteiset munuaisriskit.