Nina Eriksson

Niveloireiden esiintyvyys IBD-potilailla

24.08.2017

Niveltulehdukset ja -oireet ovat yleisin sekä Crohnin tautiin (CD) että haavaiseen paksusuolentulehdukseen (UC) yhdistyvä suolen ulkopuolinen sairaus (ekstraintestinaalimanifestaatio). Niiden esiintyvyydeksi IBD-potilailla on tutkimuksesta riippuen ilmoitettu 17–39 %. Tarkkaa lukua on vaikea tutkimuksista päätellä, mutta todennäköisesti asetelmat ovat herkästi aliarvioivia ja yli 1/3:sta potilaista puhutaan.

Nivelissä voi olla joko tulehdusta (inflammaatiota) tai kipuja ilman silmin, tunnustellen, kuvantaen tai verikokein havaittavia muutoksia. Niveltulehdukset luokitellaan sen mukaan esiintyvätkö ne risti- ja suoliluun liitoksessa (sakroiliitti) ja mahdollisesti lisäksi selkärangassa vai raajojen nivelissä.  Ensin mainittuja esiintyy yhtenevästi sekä CD- että UC-potilailla ja molemmilla sukupuolilla. Jälkimmäiset ovat CD-potilailla ja etenkin paksusuolen Crohnin taudissa yleisempiä.

Kuvantamismenetelmin ristisuoliluuliitoksen tulehdusta voidaan todeta jopa 20–50 %:lla potilaista, mutta onneksi vain harvalle, 1–10 %:lle, kehittyy eteneviä, tulehduksen aiheuttamia rakenteellisia muutoksia rankaan.

Raajanivelten tulehdusta esiintyy 10–20 %:lla Crohn- ja 5–14 %:lla UC-potilaista. Myös raajaniveliin kehittyvät erosiiviset muutokset ovat IBD-taudeissa harvinaisempia kuin joissain muissa niveltulehdustaudeissa. Raajojen suurten nivelten tulehdukset yhdistyvät yleensä suolitulehduksen aktiivivaiheisiin, pienten nivelten moniniveltulehdukset ovat useimmiten suolen oireilusta riippumattomia.

Nivelkipu ilman tulehdusta (arthralgia) on yleistä ja se voi liittyä myös tiopuriinilääkkeiden aloitukseen tai kortikosteroidikuurin lopettamiseen.