Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Ohentaako mesalatsiini verta?

02.06.2021

Mesalatsiini on aminosalisylaatti, eli yksi 5-ASA-valmisteista. Niiden teho perustuu paikalliseen, tulehdusta lievittävään vaikutukseen. Tarkka vaikutusmekanismi ei ole tiedossa, mutta todennäköisesti kyseessä on monitekijäinen, immunosuppressiivinen sekä anti-inflammatorinen eli tulehdusta estävä vaikutus. 5-ASA valmisteisiin kuuluvat myös sulfasalatsiini ja olsalatsiini, jotka molemmat vapauttavat mesalatsiinia aktivoituessaan suolistossa.

Yleisimpiä mesalatsiinivalmisteiden haittavaikutuksia ovat vatsakivut, ripuli, pahoinvointi, oksentelu, päänsärky ja ihottuma. Pienellä osalla CU-potilaista paradoksaalisesti koliittioireet saattavat jopa pahentua.

Usein 5-ASA-valmisteet sekoitetaan erheellisesti ASA-valmisteisiin (asetyylisalisyylihappo). Kyseessä on tulehdusta lievittävä kipulääke, jolla on myös veren hyytymistä estävä vaikutus. Kyseisiä valmisteita käytetään pieninä annoksina esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksissa estämään valtimoperäisten tukoksien ilmaantumista. Täten asetyylisalisyylihapon käyttö voi altistaa verenvuodolle. Sen sijaan mesalatsiinivalmisteisiin ei ole raportoitu liittyvän haittavaikutuksena verenvuotoa.

Elimistössä esiintyvä aktiivinen tulehdusprosessi, kuten aktiivinen IBD, lisää laskimoiden tukosriskiä. Sairaalahoitoa vaativien IBD-potilaiden joukossa laskimotukos-riski on 1-2%. Tukosriskiä lisää muun muassa tupakointi, vaikea-asteinen suolistotulehdus sekä korkea ikä (1). Täten sairaalahoitoa vaativien IBD-potilaiden kohdalla mietitään aina tapauskohtaisesti laskimotukoksia ehkäisevän lääkityksen aloitusta. Hyvässä hoitotasapainossa olevan IBD-potilaan tukosriski on muun väestön tasolla, mikäli tiedossa ei ole muita mahdolliselle tukokselle altistavia tekijöitä.

Kirjallisuus:

  1. Nylund C, Goudie A, Garza J, Crouch G, and Denson L: Venous Thrombotic Events in Hospitalized Children and Adolescents With Inflammatory Bowel Disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2013;56(5): 485–491. DOI: 10.1097/MPG.0b013e3182801e43

 

C-ANPROM/FI/IBDD/0145
03/2023