Nina Eriksson

Onko suonensisäisesti annettu kortisoni suun kautta otettua tehokkaampaa?

02.05.2018

Kysyjällä on tunne, että suonensisäisesti annettu kortisoni on tehokkaampaa kuin suun kautta otettu ja hän pohtii, mitä eroa/haittaa olisi saada esim. 40 mg kortisonia suonensisäisesti neljän päivän ajan verrattuna 40 mg:an päivässä tabletteina.

Synteettiset glukokortikoidit ovat tehokkaimpia käytössä olevista anti-inflammatorisista/tulehdusta hillitsevistä lääkeaineista. Ne estävät laaja-alaisesti tulehdussolujen aktivoitumista ja toimintaa sekä hyvin monien tulehduksen välittäjäaineiden tuotantoa tai vapautumista. Tehokkuudella on myös kääntöpuolensa eli haittavaikutukset, kuten esim. vaikutukset luustoon, mielialaan, elimistön nestetasapainoon (turvotukset), infektioriskiin, ihoon, silmiin, sokeriaineenvaihduntaan, lisämunuaisten toimintaan. Sen vuoksi niiden käyttö pyritään rajaamaan vain välttämättömään ja vähimpään.

Suun kautta otetut prednison ja prednisolon (Suomessa yleisimmin käytetyt) imeytyvät erittäin hyvin ja huippupitoisuus veressä saavutetaan 1-2 tunnissa. Suonensisäisesi annetun metyyliprednisolonin (Suomessa yleisesti käytetty), ero edellä mainittuihin on se, että sillä ei ole ns. mineralokortikoidivaikutusta, jolloin se aiheuttaa jonkin verran vähemmän natriumin ja veden kertymistä. Sen tulehdusta hillitsevä vaikutus/mg on voimakkaampi. Tulehdusta hillitsevältä vaikutukselta 40 mg metyyliprednisolonia vastaa 50 mg prednisonia/prednisolonia. Ekvivalenteilla eli saman tehon omaavilla annoksilla annosteltuna suonensisäisillä glukokortikoideilla ei tiedetä olevan suun kautta otettua parempaa vaikutusta. Suonesisäistä annostelua käytetään, kun potilas ei kykene ottamaan lääkkeitä suun kautta tai suolen läpikulku on aktiivissa taudissa niin vilkasta, että herää epäily siitä, etteivät lääkkeet ehdi imeytyä. Kaikista suonensisäisistä kanyyleista pyritään nopeasti eroon, koska etenkin puolustuskykyä heikennettäessä ne ovat infektioriski eli bakteereille portti elimistöön. Annosta nostettaessa kasvavat luonnollisesti myös muut sivuvaikutusriskit. Samoin suonen sisäinen annostelu lisää hankaluutta potilaalle sairaalahoidon myötä sekä sairaalakäynnin aiheuttamien terveysmenojen kustannuksia.