Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Pneumokokkirokote

19.05.2021

Pneumokokkirokotetta suositellaan kaikille puolustuskykyä heikentävää lääkitystä saaville. IBD:n hoitoon voidaan käyttää useita potilaan immuunipuolustukseen vaikuttavia lääkkeitä. Tarkoituksena on vaimentaa potilaan omaa immuunipuolustusta, jolloin suoliston limakalvolla on mahdollisuus toipua ja pysyä kunnossa. Tällaisia lääkeitä ovat muun muassa kortikosteroidit, tiopuriinilääkkeet (atsatiopriini, merkaptopuriini), metotreksaatti ja biologiset lääkkeet.

Pneumokokkirokote on tärkeä ennaltaehkäisevä hoito muun muassa keuhkokuumetta vastaan. Streptococcus pneumoniae -bakteeri on tärkein maailmanlaajuisesti keuhkokuumetta aiheuttava bakteeri. Rokotteella myös ennaltaehkäistään keuhkokuumeesta johtuvia mahdollisia liitännäissairauksia. Suomessa saatavilla on yksi polysakkaridirokote ja kaksi konjugaattirokotetta, joista toinen on tarkoitettu vain alle 5-vuotiaille lapsille. Konjugaattirokotteita käytetään lapsilla myös suojaamaan äkilliseltä välikorvan tulehdukselta.

Pienet lapset ovat pneumokokkitautien riskiryhmässä ja siksi pneumokokkirokote kuuluu kaikkien alle 5-vuotiaiden kansalliseen rokotusohjelmaan. Myös kantasolusiirron saaneet potilaat ovat erityisryhmä, joille kuuluu maksuttomat pneumokokkirokotteet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa pneumokokkirokotuksia henkilöille, jotka kuuluvat lääketieteellisiin riskiryhmiin. Perussairaudet nostavat sairastumisen riskiä. Pneumokokkitautien riski kasvaa myös ihmisen ikääntyessä. Perusterveillä alle 65-vuotiailla ei katsota olevan tarvetta rokotukselle.

Rokotus on voi olla hyödyllinen muun muassa:

  • kroonisia sairauksia sairastaville, kuten esim. sydänsairaat, astmaa ja COPD:ta sairastavat, maksasairauksista kärsivät ja huonossa hoitotasapainossa olevat diabeetikot
  • tupakoitsijoille
  • immuunipuolustuksen alenemasta kärsiville

Tulehduksellisia suolistosairauksia sairastaville potilaille, joilla on käytössä immunosuppressiivinen lääkitys, suositellaan otettavaksi pneumokokkirokote. Rokotus näille potilaille ei kuitenkaan kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan. Peruslääkitystä käyttävälle (mesalatsiini, olsalatsiini) ei ole suurentunutta riskiä saada pneumokokkitautia, joten heille ei rokotetta katsota tarpeelliseksi (elleivät muut syyt puolla rokotteen ottoa). Suosittelen kysymään myös hoitavan lääkärin kantaa rokotteeseen.

Lähteet:
THL: Pneumokokkirokotteet. Saatavilla:
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/pneumokokkirokotteet
Haettu 10.5.2021.

UptoDate: Pneumococcal vaccination in adults. Saatavilla:
https://www.uptodate.com/contents/pneumococcal-vaccination-in-adults
Haettu 10.5.2021.

 

C-ANPROM/FI/IBDD/0140
03/2023