Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Proktiitti ja lääkkeiden käyttö

07.11.2019

Haavaisen koliitin (CU) eri alaryhmien (proktiitti eli peräsuolentulehdus, vasemman puolen koliitti ja koko paksusuolen koliitti) peruslääkityksenä on 5-ASA-valmisteet ja sen johdokset. Näistä on Suomessa käytössä mesalatsiini (Asacol®, Pentasa®, Salofalk®), olsalatsiini (Dipentum®) ja sulfasalatsiini (Salazopyrin®). Kyseisiä valmisteita löytyy sekä rae-muodossa, tabletteina, peräpuikkoina ja peräruiskeina. Lääkkeen antomuoto ja –reitti valitaan yhdessä potilaan kanssa taudin sijainnin ja laajuuden mukaan.

Peräsuolen tyhjennyksessä käytetään säännöllisenä lääkityksenä peräpuikkoja. Näissä vaikuttava lääke on sidottu sidosaineisiin, joiden tehtävänä on vapauttaa lääke halutulla tavalla ja nopeudella peräsuolen limakalvolle. Sidosaineena käytetään yleensä kovarasvaa tai magnesiumstearaattia. Peräpuikon rasva mahdollistaa lääkkeen muotoilemisen sopivan malliseksi ja pienentää kitkaa lääkettä peräsuoleen annosteltaessa. Rasva ei imeydy limakalvolta, joten sitä saattaa esiintyä seuraavan päivän aamu-ulosteen joukossa.

IBD:n hoito koostuu useasta eri osatekijästä. Lääkehoito on vain yksi osatekijä, mutta siitä huolimatta tärkeä. Hoitoon kuuluu lisäksi fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen, riittävä IBD:n hoitoon erikoistuneen ammattilaisen antama tuki ja vertaistuki. Vertaistuen merkitys on monelle potilaalle huomattava. Erityisen merkittävää se on nuorille potilaille ja potilaille, jotka ovat siirtymässä lastenpoliklinikalta aikuispuolelle hoitoon.

Säännöllisellä elämänrytmillä varmistetaan taudin pysyminen remissiossa. Ruokavalion runsas eläinproteiinimäärä voi altistaa IBD:n puhkeamiselle. D-vitamiinin riittävästä saannista tulee myös huolehtia.

Olennaista pysyvän remission (tauti sammunut kaikilla mittareilla mitattuna) saavuttamiseksi on lääkkeiden säännöllinen otto suunnitellun lääkeohjelman mukaisesti. Kun suolen limakalvon tulehdus on saatu alkuvaiheessa sammutettua, pidetään tulehdus poissa ottamalla lääkitys säännöllisesti. Yleensä tällöin käytetään 5-ASA-valmisteita, mutta joskus tarvitaan myös muita lääkkeitä (biologiset hoidot, tiopuriinit, metotreksaatti ym.)

5-ASA-valmisteille ei ole osoitettu toleranssin kehittymistä pitkässä ja säännöllisessä käytössä. Eli sitä voi ja pitää käyttää säännöllisesti lääkärin ohjeen mukaan. Lääkkeen teho voi olla joskus riittämätön, mutta tällöin kyseessä on yleensä perustaudin pahenemisesta, ei lääkkeen tehon hiipumisesta. Tällöin käytetään yleensä kortikosteroidivalmisteita akuutin tulehduksen sammuttamiseksi ja tarvittaessa harkitaan toisen lääkkeen lisäämistä käytössä olevan peruslääkkeen rinnalle.