Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Ravitsemusterapeutti ja ruokavalio IBD:ssä

18.03.2019

Paksusuolen loppuosan tulehduksella ei ole vaikutusta ravintoaineiden imeytymiseen, sillä ravinnon imeytyminen tapahtuu pääosin jo ohutsuolessa. Paksusuolen tärkein tehtävä on poistaa neste ulostemassasta, jolloin uloste kiinteytyy. Ruokavalion merkitys paksusuolen tulehduksessa on ensisijaisesti oireiden lievittäminen eli tulehtuneen suolen pitäminen mahdollisimman vähäoireisena.

IBD-potilaan ravitsemuksesta on tehty hyvä opas Crohn ja Colitis ry:n kustantamana (IBD-opas, ravitse-mus). Sitä voin suositella lämmöllä jokaiselle IBD-potilaalle luettavaksi.

Suomessa laillistetun ravitsemusterapeutin koulutuksen saanut on pätevä antamaan ruokavalio-ohjeistusta IBD-potilaalle. Ammattikunnan sisällä on kullakin oma kiinnostuksen aihe, mutta yleensä ottaen ravitsemusterapeuteilta saa ajan tasalla olevaa tietoa eri ruoka-aineiden vaikutuksesta IBD-potilaan ravitsemukseen ja oireiden lievittämiseen. Ketään ravitsemusterapeuttia nimeltä en pysty suosittelemaan.

C-ANPROM/FI/IBDD/0247

05/2022