Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Salofalk

22.01.2019

Kysyjällä on todennäköisesti paksusuolen Crohnin tauti, johon lääkityksenä on ollut 5-ASA- valmiste. Hoidon alkuvaiheessa on ollut mesalatsiini-valmiste Asacol ja myöhemmin myös mesalatsiinia sisältävä Salofalk. Crohnin taudissa 5-ASA valmisteita voidaan käyttää paksusuolen taudissa. Asacol tablettien vahvuus on joko 400 mg tai 800 mg. Salofalkissa lääkevalmisteen muoto on granulat vahvuudella 1.5 g ja 3 g.

Molemmissa vaikuttava aine on sama mesalatsiini. Lääkkeen vapautuminen suolen limakalvolle riippuu siitä, millaisessa muodossa lääke on annosteltu. Asacol- valmisteessa lääke on pakattu polymeerin sisään josta lääke vapautuu tietyssä happamuudessa ohutsuolen loppuosassa ja paksusuolessa. Salofalk rakeet ovat taas enteropäällysteisiä, jolloin lääkkeen vapautuminen riippuu samoin ympäristön pH:sta ja tapahtuu paksusuolen alueella.

Lisäksi lääkkeen tehoon vaikuttaa otettu lääkemäärä. Yleisesti mesalatsiinin ylläpitoannos on 3 – 5 g/vrk. Eri kaupallisilla mesalatsiini valmisteilla on pieniä eroja siinä, missä kohtaa suolistoa lääke vapautuu. Tällä on vähäinen merkitys ajatellen kokonaisuutta.

Kliinisessä käytännön työssä ei ole osoitettu, että mesalatsiinin vaikutus hiipuisi pitkäaikaisessa käytössä. Yleensä 5-ASA-valmiste on tulehduksellisissa suolistosairauksissa peruslääke, joka pyritään pitämään hoidossa mukana. Tällöin pyritään välttämään lääketaukoja, koska suurella todennäköisyydellä tulehdus aktivoituu uudelleen tauon aikana. Se, kuinka pian tauti aktivoituu uudelleen lääkkeen lopettamisen jälkeen, on hyvin yksilö- ja tapauskohtainen. Ei myöskään ole osoitettu, että lääketauon pitämisellä olisi vaikutusta lääkkeen tehoon uudelleen sitä aloitettaessa. Eli on odotettavissa, että lääkityksen uudelleen aloituksen jälkeen teho säilyy, mikäli sillä on aiemmin saatu vastetta.

Molempien valmisteiden teho perustuu siihen, että vaikuttava aine mesalatsiini vapautuu tulehtuneella suolen alueella. Siellä valmisteella on sekä anti-inflammatorinen (tulehdusta hillitsevä) ja immunosuppressiivinen (immuunivastetta heikentävä) vaikutus usealla eri mekanismilla, jotka kaikki eivät vielä ole selvillä. Mutta ainakin on osoitettu, että lääkkeellä on vaikutusta sytokiinien tuotantoon sitä hilliten, hillitsee prostaglandiinien ja leukotrieenien synteesiä. Lisäksi lääkkeellä on suolen limakalvolla antioksidatiivisia vaikutuksia

Sillä, mitä 5-ASA-valmistetta käyttää, ei ole merkitystä. Merkitystä on sillä millä lääkkeellä potilaan suolistotulehdus saadaan rauhoittumaan ja minkä lääkkeen potilas kokee itselle sopivammaksi. Lisäksi on tärkeää, että lääkitys jatkuu tauotta ja jos lääkityksen suhteen tulee ongelmia, niin muutokset tehdään yhdessä hoitavan lääkärin kanssa.