Petri Mäkelä | Reunapaikka - Kysy lääkäriltä IBD:stä

Petri Mäkelä

Tästäkö se alamäki taas alkaa

28.04.2020

Kysyjä oli kärsinyt viiden vuoden ajan vatsakivuista ja anemiasta. Puolitoista vuotta sitten kysyjä joutui kipujen vuoksi tutkimuksiin ja leikkaukseen. Hänellä todettiin Crohnin tauti ja useita ahtaumia suolistossa.  Kysymyksessä ei käy ilmi, onko kysyjälle aloitettu leikkauksen jälkeen lääkitys Crohnin tautiin. Yleensä lääkitys aloitetaan, kun diagnoosi on varmistettu.

Crohnin tauti voi olla hyvinkin hankala ja salakavala tauti. Leikkauksella pyritään poistamaan vain terveyttä uhkaavat ahtaumat ja taudin komplikaatiot. Leikkauksella ei Crohnin tautia voida poistaa kuten haavaisessa koliitissa. Crohnin taudissa on erittäin tärkeää, että käytössä on tulehdusta estävä lääkitys, yleensä tiopuriinilääkitys tai biologiset hoidot. Estolääkityksestä huolimatta osa potilaista ei taudin hoidossa saavuta niin sanottua remissiota. Remissiolla tarkoittaa sitä, että koepaloissa havaitaan tulehduksen rauhoittuminen ja laboratoriokokeet tukevat tätä löydöstä.

Kysyjälle tehdyssä kontrollitähystystutkimuksessa todettiin vielä vähäistä tulehdusta leikkaussaumassa. Koska kysyjällä todettiin useita ahtaumia suolistossa ja sauma-alueella edelleen vähäistä tulehdusta, suosittelen potilasta ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Jos oireet ovat samankaltaisia kuin ennen leikkausta, olisi mielestäni tärkeää poissulkea, ettei suolistoon ole syntynyt uusia ahtaumia. Tällöin ensisijainen tutkimus olisi ohutsuolen MRI-kuvaus. Mikäli kuvauksessa ei havaita ahtaumia eikä syytä kivulle löydy, niin yhtenä kipuja aiheuttavana tekijänä voivat olla mahdollisesti leikkauksen yhteydessä syntyneet kiinnikkeet. Kivun syytä ei voida kuitenkaan pitää kiinnikkeistä johtuvana ennen kun suolen sisäinen syy (ahtaumat) on poissuljettu.